Celem głównym Konkursu jest: budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie oraz promowanie talentów naukowych , ale także umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Ma m.in. zachęcać do nauki racjonalnego zarządzania energią i środowiskiem, rozbudzać  pasje poznawcze i badawcze wśród młodzieży.

Zadaniem uczestników konkursu jest nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden z tematów zaproponowanych przez organizatorów: Fundację Świadomi Klimatu z Wrocławia i Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska. Szczególnie wysoko będzie oceniane niekonwencjonalne, a zarazem badawcze podejście do wybranego zagadnienia.

Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Termin nadsyłania prac upływa 1.lipca 2019 roku. Informacje o konkursie znaleźć można na stronach:www.gmina.jaworze.pl, www.swiadomiklimatu.pl oraz www.igeios.pl.„Rzeczpospolita"  jest patronem medialnym wydarzenia.