Tworzą miejsca pracy i chronią klimat – przykład idzie z Polski

Neutralność klimatyczna stała się biznesowym trendem, ale też – na razie nieformalnym – wymogiem współczesnych czasów.

Publikacja: 14.03.2024 09:00

Potężne zakłady produkcyjne BAT w Augustowie i Rojowie stają się przykładami miejsc pracy przyjaznyc

Potężne zakłady produkcyjne BAT w Augustowie i Rojowie stają się przykładami miejsc pracy przyjaznych środowisku

Foto: Adobestock

Materiał partnera: BAT Polska

Przed firmami działającymi na każdym poziomie – lokalnym, krajowym czy globalnym – stają wyzwania związane z szeroko rozumianą troską o środowisko. I choć nie wszyscy za trendami nadążają, są też marki, które już teraz poszły krok do przodu i osiągnęły neutralność węglową w fabrykach działających na terenie Polski i Europy. Wśród nich wyróżnia się BAT, którego potężne zakłady produkcyjne w Augustowie i Rojowie stają się przykładami miejsc pracy przyjaznych środowisku.

Zlokalizowana w Rojowie koło Ostrzeszowa, należąca do grupy BAT w Polsce, fabryka eSmoking Liquids jest doskonałym przykładem realizacji założeń ESG, czyli strategii biznesowej budowanej z poszanowaniem środowiska (E – ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (S – ang. social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (G – ang. corporate governance).

rp.pl

zKoniec z odpadami na wysypiskach

Fabryka może pochwalić się już wdrożoną strategią „zero waste to landfill”, czyli zero odpadów na wysypiskach. Wyzwanie było ogromne. W 2019 roku zakład generował 46,64 tony tego rodzaju odpadów, podczas gdy w 2022 roku było to 13,81 tony, zaś rok 2023 zakończył się wynikiem około 2,3 tony.

Realizacja tych ambitnych założeń była możliwa dzięki ustanowieniu w fabryce – a właściwie fabrykach, bo oprócz tej w Rojowie, realizacją podobnej strategii może pochwalić się także zakład BAT w Augustowie – tzw. hierarchii odpadów. Stanowi ona system ustalenia priorytetów bazujący na redukcji odpadów, a nie ich usuwaniu.

Według planu w zakładach BAT w Rojowie i Augustowie do 2025 roku zużycie wody zostanie zredukowane o

Według planu w zakładach BAT w Rojowie i Augustowie do 2025 roku zużycie wody zostanie zredukowane o 35 proc.

615541151

Pierwszym naszym krokiem do jej wprowadzenia było zrozumienie składu i ilości wytwarzanych odpadów. Przeprowadzony w fabrykach BAT audyt odpadów doprowadził do ich kategoryzacji i oceny ilości wytworzonych w ciągu miesiąca śmieci. Ocena ta wskazała obszary, które wymagały poprawy. Zapewniła również punkt odniesienia do weryfikacji postępów, a w efekcie do skutecznego wdrożenia pełnej strategii „zero waste to landfill”.

Woda to życie – dbajmy o nią

Obok redukcji odpadów fabryki BAT mogą pochwalić się również implementacją standardu AWS (ang. Alliance for Water Stewardship), czyli Sojuszu na rzecz Gospodarki Wodnej. W ramach tego ostatniego, w zakładach produkcyjnych BAT w Rojowie i Augustowie do 2025 roku zużycie wody zredukowane zostanie o 35 proc., przy czym jeśli chodzi o fabrykę w Rojowie, trwa proces certyfikacji – audyt zaplanowany jest na maj.

– Od wielu lat w grupie BAT globalnie wdrażane są programy, których celem jest zmniejszanie wpływu naszych działań na środowisko. Obejmują one między innymi oszczędzanie energii, wody, gospodarkę odpadami i zrównoważone rolnictwo. Istotnym aspektem tych programów jest również ograniczenie emisji dwutlenku węgla, który znacznie przyczynia się do zmian klimatycznych, będących jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Ochrona zasobów naturalnych, podnoszenie świadomości, jak również zaangażowanie naszych pracowników w te działania są kluczowe dla prowadzenia biznesu w zrównoważony sposób. Współtworząc lokalną społeczność, czujemy chęć, jak również obowiązek, aby aktywnie wspierać inicjatywy zapewniające lepszą przyszłość w obszarze naszego działania – mówi Piotr Krasucki, dyrektor fabryki, prezes zarządu eSmoking Liquids.

Neutralność węglowa tu i teraz

Efektem racjonalnej polityki prowadzonej przez BAT jest osiągnięcie przez fabrykę w Rojowie neutralności węglowej potwierdzonej Audytem PAS 2060.

PAS 2060 to specyfikacja opracowana przez British Standards Institution (BSI). Według przyjętych standardów umożliwia ona wykazanie uzyskania neutralnego śladu węglowego przez instytucje.

Neutralność pod względem śladu węglowego zgodnie z normą PAS 2060 oznacza, że funkcjonowanie danego podmiotu nie powoduje wzrostu netto globalnej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

– W 2022 roku zakończyliśmy termomodernizację dachu fabryki i doków załadunkowych, co zredukowało emisję CO2 fabryki w Rojowie o ok. 15 proc. w stosunku do roku 2021 r. Od 2021 r. z kolei wykorzystujemy do naszego działania energię elektryczną pochodzącą w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. Warto wspomnieć także, że jako instytucja wsparliśmy inicjatywę przekształcenia wycinek leśnych w lasy chronione (w ramach projektu sadzone są brzozy i modrzewie). Dzięki tej inicjatywie zbalansowaliśmy emisję CO2 o 77 ton. W czasie starania się o certyfikat PAS 2060 zamieniliśmy też piece gazowe wykorzystywane dotychczas na pompy ciepła, które pokrywają 100 proc. zapotrzebowania fabryki na ciepło – podkreśla Piotr Krasucki.

Wśród europejskich fabryk należących do grupy BAT certyfikatem PAS 2060 mogą pochwalić się – obok Rojowa – także fabryki w Malmo (Szwecja) i Pecs (Węgry) oraz Vranje (Chorwacja).

Materiał partnera: BAT Polska

Biznes odpowiedzialny w Polsce
Transformacja ESG to szansa na budowanie przewag na rynku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Regulacje ograniczą chęć pójścia na skróty
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Kapitał skręca w stronę ESG
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Troska o zrównoważony rozwój słabnie przy półce
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Biznes odpowiedzialny w Polsce
CSR to już nie tylko miły dodatek