Cele środowiskowe i społeczne idą ze sobą w parze

Kapitał ekonomiczny jest obecnie silnie powiązany z budowaniem kapitału społecznego. Ten zaś nie występuje w próżni, dlatego coraz bardziej istotne są działania firm na rzecz środowiska naturalnego i społeczeństwa.

Publikacja: 14.03.2024 09:00

Cele środowiskowe i społeczne idą ze sobą w parze

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: Segro

Zwracają na to uwagę również inwestorzy, pokładający większe zaufanie w tych przedsiębiorstwach, które prowadzą raportowanie ESG oraz rokrocznie poprawiają w tym zakresie swoje wyniki.

By dążyć do naszej ambicji bycia najlepszą firmą na rynku nieruchomości, musimy wypełniać zobowiązania wobec wszystkich interesariuszy, w tym wobec przyszłych pokoleń. Dlatego wspieramy niskoemisyjny rozwój oraz inwestujemy w lokalne społeczności i środowisko naturalne. Są to dwa z trzech filarów naszego strategicznego programu Odpowiedzialne SEGRO.

rp.pl

Niskoemisyjne budownictwo

Cały sektor nieruchomości jest odpowiedzialny za 40 proc. globalnej emisji CO2, więc decyzje dotyczące procesu konstrukcyjnego odgrywają kluczową rolę w dekarbonizacji gospodarki. Dyrektywy klimatyczne Parlamentu Europejskiego zakładają redukcję emisji gazów cieplarnianych o minimum 55 proc. do 2030 roku, aż do pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Magazyny to tylko część sektora nieruchomości komercyjnych, jednak dokładamy starań, aby jako firma działająca w tej właśnie branży, osiągać jak najlepsze wyniki w kwestii redukcji emisji dwutlenku węgla zarówno wbudowanego, jak i operacyjnego.

Projekty typu brownfield, które poprzez adaptację dawnych obszarów przemysłowych ograniczają zagospodarowywanie terenów zielonych i emisję CO2, to jedna z możliwości zmniejszenia ingerencji w środowisko naturalne. W Polsce coraz częściej pojawiają się takie inwestycje – warto wymienić np. SEGRO Park Warsaw, Żerań przy ulicy Annopol w Warszawie, gdzie dawniej znajdowała się Fabryka Samochodów Osobowych.

SEGRO Logistics Park Poznań, Gołuski to jeden z najbardziej ekologicznych i nowoczesnych parków SEGR

SEGRO Logistics Park Poznań, Gołuski to jeden z najbardziej ekologicznych i nowoczesnych parków SEGRO

mat. pras.

Ogromne znaczenie mają także wybory podejmowane podczas procesu deweloperskiego, jak użycie stali z recyklingu czy wykorzystanie lokalnych źródeł zaopatrzenia o mniejszej emisji transportowej. Program Odpowiedzialne SEGRO zakłada budownictwo skupiające się m.in. na maksymalnej efektowności energetycznej, zastosowaniu wentylacji z odzyskiem ciepła czy na inteligentnych systemach zarządzania budynkiem, pozwalających na dostosowanie zużycia energii do panujących warunków.

W branży nieruchomości kluczowe jest kompleksowe podejście. W inwestycji należy uwzględnić cały proces budowy, ale też późniejszej eksploatacji, czyli operacyjną emisję CO2. Uzyskanie zielonego certyfikatu nie jest ostatnim krokiem na drodze zrównoważonego rozwoju. Zrozumienie tej złożoności pozwala na podniesienie standardów w kwestiach środowiskowych.

Fundamentem każdej firmy są ludzie

Otoczenie firmy tworzą pracownicy, klienci i partnerzy biznesowi. Zachęcając wszystkie te grupy do współpracy przy projektach społecznych, zwiększamy ich zasięg i wzmacniamy budowane za ich pośrednictwem relacje. Realizacja wartościowego projektu społecznego sprawia, że firma wykracza poza sferę swojego rdzennego biznesu i wzmacnia swoją pozycję jako godny zaufania partner.

Gdy w 2023 roku zdecydowaliśmy się już po raz trzeci zorganizować wyzwanie Aktywnie z SEGRO, w którym każdy kilometr przebyty pieszo, biegiem lub rowerem przekładał się na fundusze dla programu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, nie przypuszczaliśmy, że zaangażujemy aż 500 osób spośród naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych. I co ważne – to zaangażowanie wynikało z potrzeby pomocy oraz własnych celów, takich jak chęć większej aktywności fizycznej, co pokazała ankieta przeprowadzona wśród uczestników.

Dobry program społeczny zaczyna się od określenia potrzeb grupy, do której jest kierowany. Warto więc współpracować z profesjonalistami, np. z wyspecjalizowanymi w danej dziedzinie organizacjami pozarządowymi. Dlatego m.in. projekt Akademia SEGRO tworzymy z Fundacją „Innowatorium”. Wspólnie przygotowujemy gry negocjacyjne w języku angielskim dla uczniów szkół średnich, dzięki którym przekazujemy młodzieży cenne umiejętności biznesowe i wiedzę o naszej branży.

Wielowymiarowe wsparcie

Nasza strategia Odpowiedzialne SEGRO integruje wiele wątków. Na przykład projekty społeczne łączymy z kształtowaniem godnej zaufania marki, zrównoważone budownictwo – z inwestycją w lokalnych dostawców i przedsiębiorców, promocję zdrowego trybu życia – ze wsparciem dla potrzebujących.

Ustaliliśmy ambitne cele dla każdego z naszych długofalowych priorytetów i opracowaliśmy konkretne działania potrzebne do ich osiągnięcia. Pragniemy tworzyć biznes zgodny z wymaganiami przyszłości i generujący pozytywny wpływ na swoje otoczenie, wspierając rozwój naszych klientów i lokalnych społeczności.

- Magdalena Szulc, dyrektor zarządzająca SEGRO na Polskę i Czechy

Materiał partnera: Segro


Biznes odpowiedzialny w Polsce
Transformacja ESG to szansa na budowanie przewag na rynku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Regulacje ograniczą chęć pójścia na skróty
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Kapitał skręca w stronę ESG
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Troska o zrównoważony rozwój słabnie przy półce
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Biznes odpowiedzialny w Polsce
CSR to już nie tylko miły dodatek