Zgodnie z przewidywaniami nadzwyczajne walne zgromadzenie PKO BP przegłosowało zmiany w statucie banku ograniczające prawo wykonywania głosu dla pozostałych akcjonariuszy oprócz Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego do 10 proc.

Skarb Państwa posiada obecnie 40,99 proc. akcji, a BGK 10,25 proc. akcji PKO BP.

Wnioskodawcą zmian był Skarb Państwa, który chce zachować kontrolę nad bankiem po obniżeniu swoich udziałów.

Minister skarbu Aleksander Grad zapowiedział, że w ramach oferty publicznej zostanie sprzedany pakiet należący do BGK oraz część udziałów należących bezpośrednio do Skarbu Państwa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ma to być 10 proc. akcji banku. Łącznie rynkowa wartość tego pakietu przekracza obecnie 11 mld zł.

Zmiany w statucie PKO BP zostały przegłosowane większością ponad 80 proc. oddanych głosów. Wymagana większość wynosi 75 proc. głosów uczestniczących w walnym.

Formalny sprzeciw zgłosił BZ WBK TFI oraz jeden akcjonariusz indywidualny.

– Głosowaliśmy przeciwko uchwale o zmianach w statucie PKO BP, ponieważ ograniczają one prawa mniejszościowych akcjonariuszy w spółce. Złożenie sprzeciwu do protokołu wynikało z naszych wewnętrznych procedur dotyczących głosowania podczas WZA – komentuje Szymon Borawski-Reks, zarządzający funduszami Arka. BZ WBK TFI dotychczas niejednokrotnie stawało w obronie praw mniejszościowych akcjonariuszy w spółkach. Niedawno wygrało spór sądowy z Rafako o możliwość wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami. Ponadto wielokrotnie interweniował jako akcjonariusz Agory.

Fundusz walczył też m.in. z GE Money Bankiem o przeprowadzenie wezwania na wszystkie akcje BPH – w tej sprawie jednak TFI odpuściło.

Już przed NWZA PKO BP było  wiadomo, że Skarb Państwa nie będzie miał problemu z przegłosowaniem zmian w statucie. Wśród mniejszościowych inwestorów banku są także spółki kontrolowane przez niego,  np. z grupy PZU.

Autopromocja
Panel dyskusyjny "Ach te magazyny"

Silniki boomu pracują pełną parą - rynek będzie rósł z uwagi na dalszy rozwój logistyki i e-commerce

OGLĄDAJ RELACJĘ

Natomiast wśród mniejszościowych inwestorów niezależnych są otwarte fundusze emerytalne, np. ING OFE i Pekao OFE, oraz dużo zagranicznych podmiotów, w tym fundusze z Abu Zabi i Nowej Zelandii.

– Zmiany te nie naruszają interesu akcjonariuszy mniejszościowych. Ich wprowadzenie chroni bank przed odejściem od realizacji podstawowych jego celów, które zakładają narodowy charakter instytucji – podał bank w komunikacie po walnym.

PKO BP jest największym bankiem w Polsce o sumie bilansowej blisko 170 mld zł.

Bank jest w trakcie zmiany wizerunku. Ma nowe logo i zmienia wystrój oddziałów. – Zmiana wizerunku banku będzie kosztować mniej niż 1 proc. jego zysku w 2010 r., który wyniósł ok. 3,3 mld zł – poinformował wczoraj wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz. Prezes banku Zbigniew Jagiełło zapowiedział niedawno, że wprowadzanie zmian wizerunku zakończy się na początku 2012 r.

PKO BP zamierza w drugiej połowie maja przeprowadzić emisję obligacji na rynkach międzynarodowych – poinformował Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP. Jedna transza to będzie emisja obligacji  na około  500 mln euro, a druga  na  kwotę 150 – 200 mln franków. Obydwie będą przeprowadzone w ramach uruchomionego wcześniej programu emisji obligacji na rynkach zagranicznych opiewającego na kwotę 3 mld euro.

W październiku ubiegłego roku PKO BP  wyemitował pięcioletnie euroobligacje o wartości 800 mln euro.