Przy czym wśród kredytobiorców jest nieco więcej kobiet (51,1 proc.) niż mężczyzn (48,9 proc). Najczęściej z kredytów korzystają Polacy urodzeni w latach 1967-1981, określani jako Pokolenie X. W tej grupie są to głównie mężczyźni (59 proc.). Zaś w pokoleniu seniorów dominującą grupę stanowią panie (62 proc. posiadaczy kredytów).

Biegnąc wzrokiem po kredytowej mapie Polski, największą aktywność kredytobiorców można zauważyć wśród mieszkańców województwa lubuskiego (52,8 proc.) zaś najmniejsza jest w województwie podlaskim, gdzie tylko 39,1 proc. osób korzysta z kredytu.

- Jednocześnie dostrzegamy, iż średni poziom aktywności kredytowej jest znacznie wyższy na zachodzie Polski, w stosunku do wschodniej części kraju. Analizując kredytobiorców pod względem płci, największą aktywność kobiet w zaciąganiu zobowiązań kredytowych obserwujemy właśnie w województwie lubuskim (52,1 proc.) zaś mężczyzn w województwie śląskim (54,5 proc.) – zauważają analitycy BIK.

Najrzadziej z kredytów korzystają kobiety w województwie podkarpackim (37,9 proc.), a mężczyźni w województwie podlaskim (39,6 proc.). Są to województwa z najniższym odsetkiem kredytobiorców, także bez względu na płeć.

Na skłonność do zaciągania kredytów w istotnym stopniu wpływa wiek. Największą aktywność wykazuje pokolenie X, szczególnie w województwie mazowieckim wśród kobiet, zaś w województwie wielkopolskim wśród mężczyzn. - Jest to jednocześnie pokolenie najbardziej aktywne zawodowo. Na tak wysoki poziom ukredytowienia może wpływać fakt, iż jest to okres kiedy najczęściej podejmujemy decyzję o zakupie własnego mieszkania czy podejmujemy ryzyko inwestycyjne z zewnętrznych źródeł finansowania – czytamy w raporcie BIK. Jego analitycy dodają, że w związku z przesunięciem się wieku życia na własny rachunek na późniejszy, w sferze zawierania zobowiązań kredytowych obserwujemy, że najmniej aktywne kredytowo jest właśnie najmłodsze pokolenie Y.