W tej sprawie dzisiaj BGK podpisał umowy z ośmioma bankami komercyjnymi (Alior, BPH, Millennium, BZ WBK, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska) oraz dwoma zrzeszającymi bankami spółdzielczymi (Grupa Banku BPS i Spółdzielcza Grupa Bankowa).

Chodzi o inwestycje prowadzone w ramach unijnego z programu "Innowacyjna Gospodarka", a gwarancje mogą posłużyć jako finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Pula dostępnych środków, która wynosi 250 mln zł, pozwoli na objęcie gwarancjami kredytów o wartości 416 mln zł. Gwarancje udzielane będą ze środków programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka" do 31 grudnia 2016 r.

Gwarancje dla innowacyjnych firm mają być udzielane na zasadach podobnych jak w programie gwarancji de minimis. Zabezpieczą spłatę 60 proc. wartości kredytu, przy czym wysokość jednostkowej gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł. Maksymalny okres ich udzielenia to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

- Przedsiębiorcy oceniają gwarancje jako cenne narzędzie, które daje poczucie realnego wsparcia od państwa. Poza tym doświadczenia BGK pokazują, że efekty takich programów przekładają się na pozytywne zmiany w skali makroekonomicznej - mówi Dariusz Kacprzyk, prezes BGK.

Przedsiębiorca musi spełnić przynajmniej jeden z kilku warunków, aby skorzystać z gwarancji. Jednym z nich jest zgłoszenie lub posiadania prawa do wynalazku objętego ochroną patentową, prowadzenie działalności w parku technologicznym czy uzyskanie wsparcia typu venture capital.

Z danych BGK wynika, że wartość gwarancji de minimis udzielonych firmom przez bank do końca stycznia br. wynosi ponad 26 mld zł. Pozwoliło to firmom uzyskać kredyty w wysokości 46,45 mld zł. Od połowy marca 2013 r. do tej pory z programu gwarancji de minimis skorzystało 101,3 tys. przedsiębiorstw.