W bieżącym raporcie we wtorek wieczorem Bank Pekao SA poinformował, że w ciężar wyników IV kwartału 2022 roku zostaną zaliczone rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 1,2 miliarda złotych. Jak wyjaśnia, te dodatkowe rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się trendy w zakresie orzecznictwa sądowego oraz napływ nowych spraw spornych.

Z naszej analizy wynika, że to rekordowo duże rezerwy związane z kredytami w CHF utworzone w tym banku. Dotychczas najwyższe odpisy miały miejsce w II kw. 2022 r. – na kwotę ok. 300 mln zł.

Czytaj więcej

Polska wystąpiła z banku kontrolowanego przez Kreml

W raporcie finansowym za III kw. Bank Pekao podawał, że cały aktualny portfel kredytów w CHF dla ludności został przejęty przez Bank Pekao S.A. w procesie przejęcia części banku BPH. Na dzień 30 września 2022 roku wartość tego portfela wynosiła ok. 2,79 mld zł (tj. 550,7 mln CHF), zaś rezerwy na ryzyko prawne związane z tymi kredytami sięgnęły łącznie 1,07 mld zł. Poziom pokrycia portfela rezerwami wynosił zaś ok. 37 proc.

Na dzień 30 września 2022 roku przeciwko Grupie toczyło się 2554 indywidualnych spraw sądowych dotyczących kredytów w CHF, o łącznej wartości sporu na 774,8 mln zł.