Banki udzieliły we wrześniu 13,2 tys. kredytów dla mikrofirm o wartości 1,92 mld zł – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. To oznacza wzrost rok do roku odpowiednio 15,9 proc. i 21,5 proc. Silny wzrost zanotowano także w porównaniu do sierpnia – pod względem liczby o 10,5 proc. a wartości o 12,6 proc.

Wzrosty sprzedaży zanotowano w przypadku niemal każdej kategorii kredytów, tak było w przypadku obrotowych, w rachunku bieżących i pozostałych. Spadek rok do roku zanotowano jedynie w przypadku inwestycyjnych, co nie jest nowością – ten rodzaj kredytów notował spadki także w poprzednich miesiącach.

Przez trzy kwartały banki udzieliły 115,3 tys. kredytów dla mikrofirm o wartości 16,1 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 21 proc. i aż 37 proc. W dużym stopniu za tak wysokie tempo odbicia odpowiada niska baza z ubiegłego roku, gdy podczas pandemii aktywność firm spadła a dodatkowo zostały zasilone płynnością dzięki rządowym tarczom antykryzysowym.

Indeks BIK obrazujący jakość portfeli kredytów ogółem wyniósł na koniec września 4,3 proc., czyli minimalnie urósł, ale w długim terminie jest w trendzie spadkowym (co oznacza poprawę spłacalności kredytów). Zdaniem BIK indeks jest na bezpiecznym poziomie. Głównym źródłem stabilizacji jakości portfela kredytów mikroprzedsiębiorców w dobie pandemii były moratoria kredytowe (wakacje kredytowe), których większość już się zakończyła, pomimo tego nie widzimy skokowego pogorszenia jakości portfela również w zakresie kredytów objętych moratoriami.