KSF ocenił, że polski system finansowy jest stabilny i jest w stanie zaabsorbować skutki szoków związanych ze zidentyfikowanymi przyszłymi zagrożeniami w systemie finansowym i jego otoczeniu gospodarczym - podała KSF po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym.

Dyskutowano również o potencjalnych konsekwencjach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych według projektu opublikowanego przez Kancelarię Prezydenta. Obecnie Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi analizy w tej sprawie. KSF zdecydował, że po otrzymaniu wyników od KNF rozważy sformułowanie stanowiska w sprawie skutków propozycji restrukturyzacji kredytów walutowych dla systemu finansowego.

- Jednocześnie, już na obecnym etapie, Komitet zwraca uwagę, że inicjatywy legislacyjne dotyczące kolejnych obciążeń dla instytucji finansowych powinny być konstruowane i wdrażane ostrożnie, tak aby nie naruszały stabilności systemu finansowego, nie zmniejszały istotnie jego odporności na szoki, a także nie ograniczały zdolności banków do kredytowania gospodarki. Działania zmierzające do redukcji portfela kredytów walutowych nie powinny prowadzić do destabilizacji systemu bankowego, a w szczególności do istotnego osłabienia jego wyposażenia w kapitał - dodano.

Prawdopodobnie projekt prezydenckiej kancelarii zmieni się. Jak poinformował Przemysław Bryksa z Kancelarii, po otrzymaniu wyliczeń KNF dotyczących skutków zaproponowanej regulacji o restrukturyzacji kredytów walutowych, kancelaria nie wyklucza wprowadzenia zmian w swojej koncepcji, ale zakłada, że główne mechanizmy zostaną zachowane. Wstępne szacunki mówiły o koszcie przewalutowania dla banków sięgających ok. 44 mld zł.