fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Gdzie szukać informacji o funduszach?

Informacje o wciąż dostępnych pieniądzach unijnych można uzyskać w prawie 100 miejscach w całym kraju
O pieniądze europejskie można pytać w punktach informacyjnych funduszy europejskich (PIFE). Ich ogólnopolską sieć prowadzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z urzędami marszałkowskimi. Resort współpracuje też m.in. z Centrum Projektów Europejskich. Obecnie funkcjonuje 95 punktów. Najwięcej jest ich na Pomorzu (20), a najmniej w Świętokrzyskiem (jeden). Na Śląsku nie ma żadnego punktu.
Sieć składa się teraz z 95 punktów, w tym 16 głównych (dwa działają w dwóch stolicach województwa lubuskiego) i 77 lokalnych punktów informacyjnych oraz CPE i punktu przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, dedykowanego inwestorom zagranicznym. Pracuje w nich około 300 konsultantów. W ubiegłym roku pomogli oni w 204 tys. spraw dotyczących funduszy Unii Europejskiej. Najwięcej (120 tys.) pytań zadano telefonicznie. 66 tys. konsultacji udzielono osobiście, a 17 tys. pocztą elektroniczną. Najaktywniejsi w poszukiwaniu informacji byli w 2011 r. mieszkańcy województwa mazowieckiego (35 tys. spraw).
Aby ułatwić korzystanie z usług PIFE mieszkańcom mniejszych miejscowości (punkty są głównie w największych miastach) w 2011 r. konsultanci zorganizowali 1248 mobilnych punktów informacyjnych. Są one organizowane we współpracy z samorządami lokalnymi, w miastach, w których nie ma PIFE. Informacje o punktach mobilnych są rozpowszechniane w gminie, jak i w gminach ościennych przy wykorzystaniu strony internetowej gminy/powiatu, lokalnych gazet i innych niskokosztowych źródeł informacji. W 2011 r. z punktów mobilnych skorzystało blisko 7 tys. osób.
Wraz ze zbliżaniem się końca okresu 2007–2013 zmniejsza się liczba konkursów o dotacje. Powoduje to naturalny spadek popytu na informację o grantach. Dlatego w 2011 r. zakres usług PIFE rozszerzono o pomoc w rozliczaniu dotacji. Punkty informują teraz m.in. o wymogach formalnych przy składaniu wniosku o płatność i sposobie przygotowania dokumentów finansowo-księgowych. Z tej usługi w 2011 r. skorzystało blisko 8 tys. klientów.
– Wraz ze zmniejszaniem się puli funduszy wprowadzamy nowe usługi. Dziś nie tylko informujemy, ale i doradzamy, jak rozliczać dotacje i archiwizować dokumenty oraz jak przygotować się do kontroli. Staramy się promować pozadotacyjne możliwości wsparcia, czy mało dotąd eksploatowane formy finansowania, jak partnerstwo publiczno-prywatne – mówi Anita Piątkowska-Noskowska, dyrektor Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. – Konsultanci wychodzą z informacją do osób zainteresowanych funduszami, głównie przedsiębiorców i samorządowców, ale prowadzą też m.in. lekcje europejskie i popularyzują fundusze UE w mediach społecznościowych – dodaje.
Niezależnie od sieci PIFE instytucje odpowiedzialne za wykorzystanie euro z Unii Europejskiej prowadzą odrębne punkty informacyjne. Poza siecią PIFE działają regionalne ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (udzielają informacji o programie „Kapitał ludzki") i punkty konsultacyjne Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich firm.

Opinia:

Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego
W procesie korzystania z funduszy europejskich kluczową rolę odgrywa dostęp do informacji. Liczba programów i ich części oraz bogaty zbiór dokumentów wykonawczych powoduje, że osobie po raz pierwszy stykającej się z funduszami europejskimi trudno się odnaleźć w tej tematyce. Dlatego też niezbędne było utworzenie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Sieć ta zapewnia łatwy dostęp do kompleksowej informacji o funduszach europejskich w całym kraju, a także prowadzi wstępne doradztwo przy rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Konsultanci punktów dysponują przekrojową wiedzą o wszystkich programach, a dzięki dużej liczbie placówek, mieszkańcy całej Polski mają możliwość skorzystania z ich usług. Dodatkowo, aby ułatwić dostęp do informacji o funduszach Unii Europejskiej mieszkańcom mniejszych miejscowości, w których nie ma siedziby punktu, organizowane są konsultacje wyjazdowe w formie mobilnych punktów informacji. Każda gmina bądź instytucja może zgłosić zapotrzebowanie na tego typu konsultacje w najbliżej położonym punkcie oraz ustalić termin wraz z zakresem tematycznym porad. Ponadto, jednolite standardy obsługi klienta, np. maksymalny czas na przygotowanie odpowiedzi czy określone kanały komunikacji, zapewniają wszystkim kontaktującym się z PIFE uzyskanie rzetelnej i aktualnej informacji o funduszach europejskich.
O sukcesie sieci PIFE świadczy ponad pół miliona udzielonych porad. Warto też podkreślić, że praca konsultantów jest wysoko ceniona przez osoby korzystające z ich usług. Z regularnie prowadzonych przez nasze ministerstwo badań wynika, że co trzecia osoba odwiedzająca PIFE korzysta z ich usług z polecenia znajomych czy rodziny.

Gdzie można uzyskać informacje o funduszach Unii Europejskiej

? Dolnośląskie     pife@dolnyslask.pl
? Kujawsko-Pomorskie
? Lubelskie     kontakt@feu.lubelskie.pl
? Lubuskie     infoue@lubuskie.pl
? Łódzkie     punktinformacyjny@lodzkie.pl
? Małopolskie     fem@umwm.pl
? Mazowieckie     punktinformacyjny@cpe.gov.pl
? Opolskie     info@opolskie.pl
? Podkarpackie     gpi@podkarpackie.pl
? Pomorskie     punktinformacyjny@pomorskie.eu
? Świętokrzyskie     gpi@sejmik.kielce.pl
? Warmińsko-Mazurskie
? Wielkopolskie     info.fe@wielkopolskie.pl
? Zachodniopomorskie     gpi@wzp.pl

Kampania dla młodych matek

Poza standardową działalnością punkty informacyjne funduszy europejskich przeprowadziły dodatkowo 1155 spotkań informacyjnych.
Niemal 25 z nich odbyło się pod tytułem „Mama może wszystko". Uczestniczyło w nich blisko 500 młodych matek, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Podczas kilkugodzinnych sesji z ekspertami młode mamy dowiedziały się, jakie możliwości oferują kobietom fundusze europejskie. Na tle innych przedsięwzięć kierowanych do kobiet spotkania z cyklu „Mama może wszystko" wyróżniają się wyjątkową prorodzinną atmosferą. Słuchaczki mogą zabrać dzieci, o które w czasie zajęć troszczą się profesjonalni opiekunowie (w zajęciach animacyjnych uczestniczyło ponad 200 dzieci). Praktycznym elementem spotkań jest możliwość zapoznania się z aktualnie dostępnymi projektami finansowanymi z funduszy unijnych, które są skierowane do mam powracających na rynek pracy po przerwie związanej z narodzinami i wychowaniem dziecka. Na koniec zajęć każda z uczestniczek może uzyskać indywidualną konsultację.

Pomoc dla szczególnie potrzebujących

Ściśle ukierunkowane spotkania informacyjne są organizowane także dla osób niepełnosprawnych oraz tych po 50. roku życia. W ubiegłym roku w podobnej konwencji co spotkania z serii „Mama może wszystko" przeprowadzono też seminaria pod tytułem „Pełno spraw dla niepełnosprawnych". Ich celem było wskazanie osobom niepełnosprawnym, jakie mają możliwości uzyskania pomocy z funduszy europejskich na podniesienie swoich kwalifikacji. Spotkania dla niepełnosprawnych wyróżniały się obecnością tłumacza języka migowego. Ponadto część materiałów szkoleniowych przygotowano w języku  Braille'a. Pozwoliło to na udział szerszemu gronu osób. Podobnie jak w przypadku spotkań „Mama może wszystko" kluczowym elementem seminariów dla osób niepełnosprawnych była możliwość zapoznania się z dostępnymi w danym czasie szkoleniami. Trzecią grupą, dla której organizowane są dedykowane spotkania, są osoby powyżej 50. roku życia. Podobnie jak w przypadku mam i osób niepełnosprawnych, kluczowe jest zaprezentowanie oferty szkoleniowej skierowanej do osób powyżej „50 +".
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA