fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urlop okolicznościowy tylko przy ślubie ze skutkami cywilnymi

Gdy rozwiedziony pracownik ponownie zawarł związek przed kierownikiem urzędu, a następnie z małżonkiem planuje ceremonię kościelną, szef nie musi dać na to dwudniowego zwolnienia.
Zgodnie z § 15 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281 ze zm., dalej rozporządzenie) pracodawca zwalnia z pracy na dwa dni osoby mu podległe w razie ich ślubu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.W rozporządzeniu nie wskazano wprost, czy prawo to związane jest z uczestnictwem w ślubie cywilnym, wyznaniowym czy w obu tych uroczystościach. Należy jednak przyjąć, że podwładny powinien być zwolniony jedynie na ten ślub, który jest istotny ze względu na skutki cywilne. W każdym innym wypadku weźmie urlop wypoczynkowy lub bezpłatny.Jaka procedura Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 788) małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Zasadniczo s...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA