fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Lokal gastronomiczny w mieszkaniu na parterze

Nasza wspólnota mieszkaniowa wyraziła zgodę na wykonanie przez jednego z właścicieli lokali wejścia do mieszkania od strony ulicy, co umożliwi mu uruchomienie w domu punktu gastronomicznego. Uważam, że będzie to dla mnie uciążliwe, więc chciałbym, aby ta uchwała została uchylona. Czy mam prawo zwrócić się do burmistrza miasta z prośbą o uchyleniu uchwały wspólnoty? (nazwisko do wiadomości redakcji)
Odpowiada Janusz Gdański, Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami
– Zgodnie z art. 25 ustawy z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali skuteczne zaskarżenie uchwały jest możliwe jedynie wówczas, gdy narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, jest niezgodna z przepisami prawa lub narusza interesy któregokolwiek członka wspólnoty. Ale – uchwałę wspólnoty może uchylić jedynie sąd. Burmistrz (wójt, prezydent miasta) nie jest „władzą” dla wspólnoty mieszkaniowej.
Zaskarżenie uchwały do sądu jest możliwe jedynie w terminie sześciu tygodni od dnia jej podjęcia albo od dnia, w którym skarżący otrzymał informację o treści tej uchwały, gdy podejmowana była z udziałem głosów zbieranych indywidualnie.
Nie wydaje się prawdopodobne, aby sąd uznał, iż uruchomienie w budynku punktu gastronomicznego naruszało w istotny sposób interesy wspólnoty i uchwałę uchylił. Należy zauważyć, że każdy, kto mieszka w budynku wielorodzinnym, jest skazany na pewien dyskomfort, z czym godzić się powinien. Natomiast uruchomienie punktu gastronomicznego ze społecznego punktu widzenia jest korzystne między innymi dlatego, że stworzy dodatkowe miejsca pracy.
Należy podkreślić, że wspólnota nie może zabronić właścicielowi lokalu prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Zgodę na zmianę przeznaczenia lokalu wydaje organ administracji budowlanej, który, jeśli nie stwierdzi przeciwwskazań wynikających ze stanu technicznego budynku, taką zgodę wyda zawsze.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA