W sądzie i urzędzie

Odpis z KRS pobierzemy za darmo w Internecie

Przez Internet pobierzemy dane o przedsiębiorcy, stowarzyszeniu oraz niewypłacalnym dłużniku
www.sxc.hu
Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło internetową usługę pozwalającą na bezpłatne pobranie wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
Pobrane druki mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

Jak czytamy na stronie resortu sprawiedliwości „nowa usługa wpływa na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i podniesienie jakości życia społecznego poprzez ułatwiony dostęp do informacji i obniżenie kosztów." Jest to kolejny krok na drodze realizacji strategii Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie świadczenia e-usług merytorycznych, związanych z komunikacją z wymiarem sprawiedliwości, a w szczególności obsługą Krajowego Rejestru Sądowego.

Usługa udostępniania jest bezpłatnie pod adresem internetowym http://ems.ms.gov.pl.
Przypomnijmy, iż działający od 2001 r. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech osobnych rejestrów, w których prowadzi się spis: przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także dłużników niewypłacalnych. KRS jest ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym. Wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych (np. uzyskania osobowości prawnej).
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL