fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdzie trafią zmieszane odpady komunalne

Rzeczpospolita
Nieczystości, które nie mogą zostać przetworzone w miejscu ich powstania, powinny dotrzeć do instalacji, która wśród tych najbliżej położonych ma najlepszą technikę lub technologię odzysku albo unieszkodliwiania
Zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach powinny one zostać w pierwszej kolejności poddane odzyskowi lub zostać unieszkodliwione w miejscu powstania. Jeżeli nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione w miejscu powstania, powinny zostać – przy użyciu najlepszej dostępnej techniki lub technologii – przekazane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.Odpady, które nie mogą zostać przetworzone w miejscu ich powstania, powinny zatem zostać przetworzone w instalacji, która wśród instalacji najbliżej położonych od miejsca powstania odpadów dysponuje najlepszą techniką lub technologią odzysku albo unieszkodliwiania.Tymczasowa możliwość Przytoczona zasada bliskości została zmodyfikowana m.in. w odniesieniu do zmieszanych odpadów komunalnych. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 6 ustawy o odpadach (wprowadzonym do ustawy z 1 stycznia 2012 r.) zakazane jest przetwarzanie zmies...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA