fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co grozi podatnikowi, gdy jego sprawą zajmie się sąd

Kodeks karny skarbowy określa metody karania sprawców. To, jaka sankcja zostanie w stosunku do nich zastosowana, zależy w dużej mierze od tego, jakiego czynu się dopuszczą
Przy orzekaniu w sprawach o czyny zabronione na podstawie kodeks karny skarbowy sąd powinien kierować się określonymi wytycznymi.Zgodnie z art. 12 § 2 sąd wymierza karę, środek karny lub inny środek według swego uznania, w granicach przewidzianych przez kodeks, bacząc, aby ich dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które mają one osiągnąć w stosunku do sprawcy, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.Ponadto, zgodnie z art. 13 k.k.s., sąd uwzględnia w szczególności rodzaj i rozmiar ujemnych następstw czynu zabronionego, rodzaj i stopień naruszenia ciążącego na sprawcy obowiązku finansowego, jego motywację i sposób zachowania się, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem czynu zabronionego i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza czy czynił starania o zapobieżenie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA