fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Gminy coraz chętniej zlecają przeprowadzenie audytu

Do audytu wewnętrznego wcale nie trzeba zatrudniać audytora na stałe. Zadanie to można zlecić usługodawcy i coraz więcej samorządów na to się decyduje
Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów przeprowadził analizę i ocenił, jak i przez kogo  był przeprowadzany  audyt zewnętrzny od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 r. Udział w badaniu wzięło 368 jednostek, w tym 331 jednostek samorządu terytorialnego.
Co do zasady audyt wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych prowadzić może audytor będący jej pracownikiem. Może nim być również podmiot zewnętrzny, niezatrudniony w jednostce.
– Może to być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna i osoba prawna – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
Możliwość korzystania z usług audytora zewnętrznego umożliwia niewielkim jednostkom prowadzenie audytu wewnętrznego bez konieczności stałego zatrudniania osoby na wyodrębnionym stanowisku pracy. Oznacza to bardziej efektywne wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych audytorów wewnętrznych, pozwala także kierownikowi jednostki przeprowadzić specjalistyczny audyt (np. informatyczny) na zamówienie.
W pierwszym roku funkcjonowania nowych przepisów 20 proc. jednostek zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego skorzystało z usług zewnętrznych – wynika z danych Ministerstwa Finansów. – Spośród 1811 jednostek w 2010 r. usługodawca prowadził audyt wewnętrzny w 369 jednostkach.
Z ministerialnych badań wynika także, że coraz większa jest liczba jednostek korzystających ze świadczeń usługodawców zewnętrznych. Wzrasta  także wydajność i efektywność pracy audytorów. Z przeprowadzonej analizy ankiet wynika, że w
2010 roku w grupie ankietowanych jednostek usługodawca prowadził audyt wewnętrzny w 263 jednostkach. W następnym roku był już  przeprowadzany w ten sposób w 359 jednostkach.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA