fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stanowisko centrali ZUS z 17 stycznia 2008 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego Polaków zasiadających w radzie nadzorczej zagranicznej spółki

I. Polak, mający miejsce zamieszkania w Warszawie, zasiada w radzie nadzorczej zagranicznej spółki z siedzibą w którymś z krajów Unii Europejskiej, np. we Francji. Czy trzeba za niego płacić składkę zdrowotną do polskiego ZUS? Jeśli nie, to gdzie? Według jakiego prawa oceniamy, czy i gdzie trzeba ją płacić? Za tę osobę nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. W sprawach dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego członków rad nadzorczych ma zastosowanie rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzU WE L 149 z 5 lipca 1971 r. ze zm.; Celex nr 3197R1408). Zgodnie z wyrażoną w art. 13 ust. 2a tego rozporządzenia zasadą stosowania prawa miejsca wykonywania pracy osoba ta podlega francuskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia s...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA