fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 1 z 4 stycznia 2008

Postanowienia prezydenta RP (poz. 1 – 11):
• dwa z 14 i cztery z 15 listopada w sprawie mianowania ambasadora RP,
• z 15 listopada o nadaniu stopnia generała dywizji,
• z 29 listopada o powołaniu szefa Kancelarii Prezydenta RP,
• z 18 grudnia o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego,
• dwa z 21 grudnia o nadaniu tytułu profesora.
Obwieszczenie ministra gospodarki (poz. 12) z 12 grudnia w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej.
Komunikaty ministra rozwoju regionalnego (poz. 13 – 15 ), z 17, 28 i 31 grudnia, w sprawie wytycznych:
• sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
• dotyczących prowadzenia negocjacji programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznym Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 z Komisją Europejską,
• w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z 6 grudnia o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Zobacz treść M.P. nr 1
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA