fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zarządzać wydatkami

Na składanie pozwów przyjdzie czas w maju

Posiadacze przedwojennych obligacji Skarbu Państwa, którzy starali się o ugody w sprawie rekompensat, mają teraz sporo czasu na wystąpienie do sądu
– Na posiedzenie ugodowe nikt się nie stawił w imieniu ministra Skarbu Państwa i do ugody nie doszło. Co mam teraz robić? Czy muszę od razu składać pozew? – pyta m.in. Kazimierz K. z Częstochowy.
16 października 2006 r. upłynął termin składania do sądu wniosków wzywających Skarb Państwa do ugody w sprawie rekompensat. Posiadacze przedwojennych obligacji SP, którzy to zrobili, przerywali tym samym bieg przedawnienia dla swych roszczeń (10-letni termin liczony był od daty wejścia w życie Konstytucji RP z 1977 r.).
Możliwość waloryzacji ich roszczeń otworzył wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 kwietnia 2007 r. (sygn. 49/05), którego termin wejścia w życie TK odroczył do 11 maja 2008 r. W tym czasie ustawodawca ma szansę ustanowić przepisy porządkujące sytuację posiadaczy obligacji. Wyrok oznacza, że wtedy utraci moc art. 12 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1990 r. o zmianie kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim ogranicza dostęp do waloryzacji sądowej, zagwarantowanej w art. 3581 § 3 k.c., w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych powstałych przed 30 października 1950 r., wynikających z obligacji SP.
– Tego dnia albo będzie nowa ustawa określająca zasady waloryzacji, w co jednak wątpię, bo zostało mało czasu, albo zniknie zakaz waloryzacji sądowej dla tych roszczeń. Posiadacze będą mogli składać skuteczne pozwy o zasądzenie zwaloryzowanej kwoty – mówi adw. Roman Nowosielski. – Osoby, które złożyły wnioski o zawarcie ugody przedsądowej, mogą być spokojne, gdyż ruchem tym przerwały bieg przedawnienia i nie ma znaczenia, że do ugody nie doszło.
W ciągu ostatnich 17 lat właściciele przedwojennych obligacji wiele razy wstępowali na drogę sądową i domagali się ich wykupienia, ale – poza jednym wyjątkiem – przegrywali. Jeśli nawet sądy przyznawały im rację, to i tak z powodu denominacji oraz zakazu waloryzacji kwoty, jakie wchodziłyby w rachubę, byłyby symboliczne.
Od 11 maja 2008 r. waloryzacja będzie możliwa także w tych sprawach. Gdyby istotnie zmieniła się siła nabywcza pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd po rozważeniu interesów stron zgodnie z zasadami współżycia społecznego może zmienić wysokość świadczenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA