fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 27 grudnia 2007

- rozporządzenie Rady Ministrów o sposobie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU nr 242, poz. 1773)
- na niedzielę, 24 lutego prezes Rady Ministrów zarządził przedterminowe wybory wójta gminy Biszcza w województwie lubelskim (DzU nr 242, poz. 1774)
- wykaz stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych (DzU nr 241, poz. 1759)
- rozporządzenie Rady Ministrów wskazujące wydatki budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (DzU nr 241, poz. 1760)
- w podatkowym rozporządzeniu ministra finansów opublikowanym w DzU nr 182, pod poz. 1301 wyrazy „NAMMO AS” należy zastąpić wyrazami „NAMMO RAUFOSS AS” (DzU nr 241, poz. 1764)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (DzU nr 241, poz. 1770)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA