fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe: fiskus nie może zastępować sądu

Fotorzepa, Michał?Walczak Michał Walczak
Po zaskarżeniu interpretacji podatkowej do sądu fiskus nie może wyeliminować jej z obrotu prawnego
Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II FSK 1242/10) w sprawie dotyczącej zmiany z urzędu interpretacji podatkowych wydawanych na wniosek. Uznał, że po zaskarżeniu interpretacji fiskus może już tylko w całości spełnić żądania wnioskodawcy.
Spór w sprawie dotyczył interpretacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. O wykładnię jej przepisów wystąpił wspólnik spółki jawnej. Zapytał, czy będzie musiał płacić podatek, jeśli wkładem do spółki wniesie pieniądze, ale tylko do używania, tzn. bez przeniesienia ich własności. Zdaniem wnioskodawcy nie, bo będzie to tylko przysporzenie czasowe.
Minister finansów nie zgodził się z tym stanowiskiem. Zgodnie z procedurą podatnik wezwał go do usunięcia naruszenia prawa i zmiany interpretacji. Odpowiedź znów była negatywna. Fiskus stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji.
Po zaskarżeniu jej do sądu zmienił jednak zdanie. W listopadzie 2009 r. minister poinformował sąd, że zaskarżona interpretacja została już wyeliminowana z obrotu prawnego (zastąpiono ją inną). Postępowanie należy więc umorzyć.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zgodził się, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Fiskus próbował jeszcze bronić swoich racji przed sądem kasacyjnym, ale i tu przegrał.
NSA przypomniał, że inicjując postępowanie sądowoadministracyjne, skarżący domaga się rozpatrzenia jego sprawy przez niezawisły sąd, sprawujący kontrolę legalności wykonywania administracji publicznej, a nie wykonania tej kontroli przez organ administracji. Przepisy przewidują tylko dwie sytuacje, w których działanie organu może zastąpić orzeczenie sądu: uwzględnienie w całości skargi na zasadzie samokontroli oraz wykonanie ustaleń poczynionych w sądowym postępowaniu mediacyjnym.
Jak wyjaśnił sędzia NSA Jacek Brolik, w razie wcześniejszego zaskarżenia interpretacji do sądu MF może ją zmienić z urzędu wyłącznie w tych dwóch trybach, czyli przez uwzględnienie skargi w całości lub wykonanie ustaleń mediacji. Inna zmiana jest niedopuszczalna.
Wyrok jest prawomocny.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA