fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 21 grudnia 2007

WIZY
- nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o wizach dla cudzoziemców, zaopatrzone w różne wzory, m.in. wniosku o wydanie wizy Schengen (DzU nr 238, poz. 1749) GRYPA PTAKÓW
- minister rolnictwa i rozwoju wsi określił środki podejmowane przy zwalczaniu u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 (DzU nr 239, poz. 1751) - drugie jego rozporządzenie wskazuje sposób i tryb zwalczania oraz zapobiegania występowaniu grypy ptaków (DzU nr 239, poz. 1752) PRZEDTERMINOWE WYBORY - w niedzielę, 27 lutego 2008 r., odbędą się przedterminowe wybory wójta gminy Daszyna w województwie łódzkim (DzU nr 239, poz. 1750) - a wcześniej, bo 27 stycznia 2008 r., przedterminowe wybory: >> burmistrza Głubczyc w województwie opolskim >> burmistrza Kościerzyny w województwie pomorskim >> burmistrza Lęborka w województwie pomorskim >> wójta gminy Żurowica w województwie podkarpackim; te cztery rozporządzenia prezesa Rady Ministrów weszły w życie 20 grudnia (DzU nr 237, poz. 1745 – 1748) PRAKTYKI RYNKOWE - po trzymiesięcznym vacatio legis nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – pisaliśmy o niej w tekście:"Z reklam mają zniknąć oszukańcze chwyty". Jednocześnie zmienione zostały następujące ustawy: o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz rzeczniku ubezpieczonych, o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 171, poz. 1206) OPŁATY KONSULARNE - zmieniony częściowo załącznik do rozporządzenia ministra spraw zagranicznych o opłatach konsularnych. Wynika z niego, że przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie każdego rodzaju wizy kosztuje teraz 50 euro, a za uzyskanie i doręczenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – 60 euro, wydanie zaświadczenia na przywóz broni do Polski lub jej przewóz w tranzycie – 50 euro, wydanie zaświadczenia na przewiezienie zwłok – 45 euro, za wydanie innych zaświadczeń lub zezwoleń – 30 euro (DzU nr 233, poz. 1718)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA