fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odprawa ekonomiczna czasami do zwrotu

Możesz się domagać, aby pracownik oddał odprawę, jeśli sąd przyznał mu odszkodowanie za wadliwe zwolnienie z przyczyn go niedotyczących
Sąd Najwyższy w wyrokach z 3 października 2005 r. (III PK 82/05) oraz z 5 października 2007 r. (II PK 29/07) ustalił relacje między odszkodowaniem za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę a odprawą pieniężną wypłacaną pracownikom z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Zdaniem SN każde z tych świadczeń przysługuje w ściśle określonym wypadku, a przyznanie jednego z nich wyklucza drugie.Tylko w postępowaniu sądowym i to na skutek odwołania pracownika można rozstrzygnąć, czy przysługują mu roszczenia wynikające z art. 45 k.p. Chodzi w nim o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy czy wreszcie przyznanie zatrudnionemu odszkodowania za to, że pracodawca naruszył przepisy o rozwiązywaniu stosunku pracy lub zabrakło w nim uzasadnienia rozwiązania umowy. W tym ostatnim wypadku szef narusza przepis, gdy poda nierzeczywistą przyczynę rozstania lub w ogóle jej nie wskaże.Natomiast prawo do odprawy pieniężnej nabędzie pracownik zwolniony z ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA