fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sam wybierz sobie komornika

Rzeczpospolita
Już za kilka dni komornika będziemy mogli szukać sobie w całej Polsce. Umożliwią to wchodzące w życie zmiany w przepisach dotyczących egzekucji roszczeń. Zaczną obowiązywać mimo gorących protestów samorządu komorniczego
Wszystko za sprawą [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=186116]nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (DzU z 2007 r. nr 112, poz. 769)[/link]. Wejdzie ona w życie 28 grudnia, a niektóre tylko jej przepisy – z początkiem nowego roku. Choć więc obowiązują jeszcze stare regulacje, przepisy ustawy będziemy przywoływać już w zmienionym brzmieniu.Wśród postępowań egzekucyjnych zdarzają się takie, które wloką się niemiłosiernie. Przeciwdziałać temu ma jedna ze zmian.[srodtytul]Będzie szybciej?[/srodtytul]Z ustawy w jej zmienionym brzemieniu wynika, że komornik podejmuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku wierzyciela, czynności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji lub zabezpieczenia roszczenia (art. 45a ukse). Ta sama zasada dotyczy zresztą czynności, w związku z którą komornik zażądał zaliczki na pokrycie wydatków (art. 41 ust. 1 ukse). W uzasadnieniu p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA