fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Internet

Prawo prywatne w Internecie

Gabriela Setla
Instytut naukowy działający na Uniwersytecie w Gironie w Hiszpanii prowadzi interesującą stronę dotyczącą prawa prywatnego.
Portal zawiera odnośniki do stron wielu innych organizacji zajmujących się europejskim prawem prywatnym (głównie w aspekcie możliwości i sposobu jego unifikacji), jak m.in.: grupa zajmująca się europejskim prawem deliktów (http://civil.udg. edu/tort), centrum prawa deliktów i prawa ubezpieczeniowego (www.ectil.org), jednostka zajmująca się europejskim prawem deliktów w ramach Austriackiej Akademii Nauk (www.etl.oeaw.ac.at/index-en.htm), Komisja Europejskiego Prawa Rodzinnego (www.law.uu.nl/priv/cefl), Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Rodzinnego (www.law2byu.edu/isfl), Brytyjski Instytut Prawa Międzynarodowego i Porównawczego (www.bii cl.org).
Szczególnie interesujące na prezentowanej stronie są dwa odnośniki po lewej stronie: Materials on European Private Law i References on European Private Law.
Pierwszy prowadzi do zbioru ważnych dokumentów związanych z procesem unifikacji prawa prywatnego w Europie. Są zgrupowane w pięciu jednostkach tematycznych: dyrektywy wspólnotowe (w różnych wersjach językowych) harmonizujące wybrane dziedziny prawa (np. dyrektywa 85/577 o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa), wybór unifikacyjnych konwencji międzynarodowych (np. konwencja UNIDROIT o międzynarodowym factoringu z 1988 r.), zasady prawa prywatnego (Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów PECL, Zasady UNIDROIT Międzynarodowych Kontraktów Handlowych, Zasady Europejskiego Prawa Deliktów – jako ciekawostkę można dodać, że te ostatnie dostępne są w wielu językach, m. in. po chińsku, japońsku i koreańsku), dokumenty przygotowane pod auspicjami Rady Europy (ten zbiór rozczarowuje, bo sprowadza się do konwencji o ochronie praw człowieka z 1950 r.).
Drugi ze wskazywanych linków daje dostęp do dużej bibliografii prawa prywatnego. Uwzględniono w niej opracowania monograficzne, części opracowań książkowych (w szczególności różnych ksiąg pamiątkowych), a także artykuły z czasopism zajmujących się tą problematyką. Niestety, jak wynika z informacji na stronie, zbiór ten jest nieaktualizowany od 2005 r.
Oprócz wskazanych już linków warto jeszcze odwiedzić menu General dostępne na tej stronie. Zawiera ono dalsze linki, które nie zawsze udało się zamieścić w prezentowanych już kategoriach, m.in. do instytutów naukowych zajmujących się prawem europejskim i porównawczym, stron poświęconych relacjom prawa i ekonomii, słowników internetowych (w tym w szczególności słowników prawniczych).
Publikacja powstała przy wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA