fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Finanse publiczne: wiadomo jak zostaną podzielone środki z rezerwy subwencji

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawiła projekt podziału kwoty rezerwy subwencji w 2011 r.
Na rezerwę subwencji składają się zwroty nienależnie otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego subwencji w danym roku budżetowym. Według stanu na 13 października 2011 r. kwota rezerwy subwencji wynosi 223 mln 933 tys. 482 zł.
Środki te zostaną rozdzielone pomiędzy gminy, miasta na prawach powiatów, powiaty oraz województwa samorządowe. Pieniądze z podziału rezerwy otrzymają gminy, które spełniają jedno z wymaganych kryteriów.
Po pierwsze – te, których dochody podatkowe osiągnięte w I półroczu 2011 r. są niższe niż 92 proc. dochodów podatkowych osiągniętych w I półroczu 2010 r. Warunkiem dodatkowym jest niedokonywanie wpłat do budżetu w roku bieżącym. Według danych KWRiST kryterium to spełniają 43 gminy, a łączna kwota dla nich wynosi 11,9 mln zł.
Po drugie – te gminy, w których dochody podatkowe za I półrocze 2011 r. są niższe od 78 proc. średnich dochodów wszystkich gmin w kraju. Tu również warunkiem dodatkowym otrzymania środków jest niedokonywanie wpłat do budżetu w 2011 r. To kryterium spełnia 445 gmin, kwota dla nich to 111,7 mln zł.
Środki trafią do 470 gmin, 285 powiatów i 16 województw
Gmina, która spełnia oba kryteria, otrzyma środki tylko z jednego tytułu (wyższe).
Ostatecznie zatem pieniądze z rezerwy – 120,6 mln zł – otrzyma 470 gmin.
W podziale rezerwy subwencji uczestniczą także powiaty. Tutaj również obowiązują dwa kryteria. Mianowicie środki otrzymają te powiaty, w których:
- dochody podatkowe w I półroczu 2011 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe niż 94 proc. średnich dochodów wszystkich powiatów. Ten warunek spełnia 112 powiatów, a kwota dla nich wynosi 74,1 mln zł;
- przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze w roku bieżącym, obliczone na podstawie danych za I półrocze 2011 r., jest wyższe o co najmniej 10 tys. zł od wydatków na ten cel w roku ubiegłym. Tu 13,7 mln zł trafi do 173 powiatów spełniających to kryterium.
Na mocy obowiązującego od 5 sierpnia 2011 r. art. 241 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych jest zadaniem samorządu województwa. Każdy marszałek został jednocześnie zobowiązany do utworzenia ośrodków adopcyjnych do 31 grudnia 2011 r.
Zadanie to otrzyma dofinansowanie z rezerwy subwencji w łącznej kwocie prawie 2,2 mln zł. Środkami tymi dysponuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Zobacz więcej:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA