fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

PCC

Kiedy VAT a kiedy PCC od sprzedaży gruntu rolnego

Rzeczpospolita
Jeśli transakcja nie podlega VAT albo jest zwolniona z tego podatku, to zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Co do zasady sprzedaż nieruchomości jest obciążona tą daniną według 2-proc. stawki. Dla transakcji, których przedmiotem są grunty rolne, ustawodawca przewidział jednak zwolnienie z podatku.
Zgodnie z art. 9 pkt  2 ustawy o PCC zwalnia się z podatku przeniesienie własności (na jeden z określonych w ustawie sposobów, w tym sprzedaż) nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi (z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast), pod warunkiem że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty:
• są gospodarstwem rolnym albo
• utworzą gospodarstwo rolne lub
• wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.
Z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 15 października 2009 (IBPBII/1/436-191/09/ MZ) wynika, że zwolnienie może dotyczyć zakupu kilku niewielkich działek (oczywiście gdy spełnione są wskazane warunki).
Istotny jest również fakt zajęcia gruntu na prowadzenie innego rodzaju działalności niż produkcja rolna, wtedy grunt jako niewykorzystywany rolniczo nie będzie elementem gospodarstwa rolnego.
Jednocześnie sam fakt, że nabywcą jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, jeszcze nie przesądza, że grunt nie będzie wykorzystywany rolniczo, podatnik może przecież zmienić profil swojej działalności na produkcję rolną (tak WSA w Poznaniu w wyroku z 2 czerwca 2011, III SA/Po 619/10).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA