fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jak rozliczyć VAT od zakupu w Austrii w celu eksportu do Rosji

www.sxc.hu
Nie każdy przywóz towaru zamówionego od unijnego kontrahenta do Polski może być uznany za wewnątrzwspólnotowe nabycie
- Spółka oferuje części do maszyn i urządzeń dla branży farmaceutycznej. Od austriackiego kontrahenta (podatnika) kupiliśmy towar handlowy, który docelowo jest przeznaczony dla odbiorcy z Rosji. Przewóz towaru z Austrii do Polski nastąpił 11 sierpnia 2011, przy czym towar objęto w Austrii procedurą wywozu. W listopadzie dokonaliśmy dostawy eksportowej do Rosji. Jak rozliczyć zakup towaru? – pyta czytelnik.
Co do zasady zakup towaru handlowego, który został przemieszczony pomiędzy dwoma różnymi krajami Unii Europejskiej w wyniku transakcji zawartej pomiędzy przedsiębiorcami, jest dla nabywcy wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru (WNT) podlegającym opodatkowaniu w Polsce, o ile transport zakończył się na terytorium naszego kraju, a zakup służy działalności gospodarczej nabywcy.

Dwa warunki

Jednak nie każdy unijny zakup towaru jest rozliczany jak standardowe WNT.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT nie uznaje się za WNT przemieszczenia towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, jeśli towary te mają być przedmiotem czynności odpowiadającej eksportowi towarów, dokonanej przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane do Polski, pod warunkiem że:
90 dni Jeżeli towar przemieszczony do Polski z innego państwa członkowskiego w celu dalszego eksportu nie opuści terytorium UE w tym czasie, to przemieszczenie będzie uznane za WNT
a) od momentu, w którym towary przemieszczono do Polski, do momentu opuszczenia przez nie terytorium UE, w wykonaniu czynności odpowiadającej eksportowi, upłynęło nie więcej niż 90 dni,
b) towary na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane, zostały, w związku z czynnością odpowiadającą eksportowi, objęte procedurą wywozu na podstawie przepisów celnych.
 
Przykład
Alfa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zakupiła od unijnego podatnika towar handlowy, który ma być dostarczony do odbiorc na Białorusi. 1 października 2011 towar został przetransportowany z Niemiec do Polski.
W Niemczech został objęty procedurą wywozu i po upływie dwóch tygodni dokonano dostawy eksportowej na Białoruś.
W związku z przewozem towaru z Niemiec do Polski nie wystąpiło WNT. Spółka nie rozlicza VAT od nabycia towaru przetransportowanego do Polski 1 października 2011, jeśli w terminie do 30 grudnia 2011 (90 dni), w ramach procedury wywozu rozpoczętej na terytorium Niemiec, zostanie on wyeksportowany na Białoruś.
Dla sytuacji opisanej w pytaniu ma to taki skutek, że jeśli towar handlowy opuści terytorium UE w ciągu 90 dni licząc od dnia, w którym został on przetransportowany z Austrii do Polski (czyli do 9 listopada 2011), wówczas przemieszczenie – wobec rozpoczętej w Austrii procedury wywozu towaru poza terytorium UE – nie jest uznawane za WNT.

Wywóz po terminie

W przeciwnym razie, tj. jeżeli towar przemieszczony do Polski z innego państwa członkowskiego nie opuści terytorium UE w ciągu tych 90 dni, to przemieszczenie będzie WNT, dla którego obowiązek podatkowy powstaje w sposób określony przez art. 20 ust. 8 ustawy o VAT, tj. z upływem 90 dni od momentu, w którym towar przemieszczono na terytorium Polski.
Jest to szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla WNT. Co do zasady bowiem, stosownie do art. 20 ust. 5 i  6 ustawy o VAT, powstaje on w dacie wystawienia faktury przez unijnego dostawcę, lecz nie później niż 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu przemieszczenia towarów.
Jeśli polski podatnik nie zmieści się w terminie 90-dniowym, to z chwilą jego upływu musi uznać przemieszczenie towaru na teren Polski jako WNT. Rozliczenie VAT od tego nabycia następuje w bieżącej deklaracji VAT sporządzanej za okres rozliczeniowy, w którym upłynie owe 90 dni.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA