fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Emerytury i renty: E-wniosek o świadczenie z ZUS jeszcze nie teraz

www.sxc.hu
Według prawa można wystąpić o emeryturę lub rentę przez Internet. Portal, który umożliwi e-postępowanie, ruszy jednak dopiero pod koniec marca
O świadczenia z ubezpieczeń społecznych będzie można wnioskować, nie wychodząc z domu.
Dziś weszło w życie rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe, które daje taką możliwość. Pierwsze e-wnioski zostaną złożone jednak najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Dopiero wtedy ruszy portal, który umożliwi wystąpienie o świadczenia przez Internet.
- Rozporządzenie przewiduje możliwość prowadzenia akt w formie elektronicznej. Dzięki temu oryginały dokumentów złożonych do ZUS po ich przetworzeniu w formę elektroniczną zostaną zwrócone zainteresowanemu, a ich kopie będą przechowywane przez 50 lat - mówi Wojciech Andrusiewicz z biura prasowego ZUS.
- Nie trzeba już będzie przechowywać stosów teczek - mówi Marcin Zieleniecki, adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, ekspert NSZZ "Solidarność".
Papierowe dokumenty będą skanowane i po opatrzeniu poświadczeniem autentyczności zamieszczane w formacie PDF w systemie. Dzięki temu wnioskujący będzie mógł przeglądać akta online. E-wniosek musi spełniać wszystkie wymagania stawiane dokumentom papierowym.
Do skorzystania z platformy ZUS niepotrzebny będzie zestaw do składania podpisu elektronicznego. Będzie można złożyć wniosek uwierzytelniony przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP. Taka forma potwierdzenia tożsamości jest bezpłatna, wymaga tylko zalogowania się na rządowej e-platformie.
- Rozporządzenie umożliwia przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną nie tylko między ubezpieczonymi a ZUS, ale i między organami rentowymi - mówi Marcin Zieleniecki.
Elektroniczna forma uprości również przesyłanie wniosków przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe.
- Uregulowane zostało też postępowanie w sprawach świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku przez prezesa ZUS. Mogą się o nie starać osoby, które wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków do uzyskania prawa do emerytury lub renty, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie mają środków utrzymania - mówi Wojciech Andrusiewicz.
Aby ZUS rozpatrzył ich wniosek, muszą zgromadzić dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodzinną i majątkową. Na tej podstawie prezes ZUS wyda decyzję o okresie, na który przyzna świadczenie, i o jego wysokości.
- Do tej pory procedura przyznawania świadczeń w drodze wyjątku była oparta na przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Teraz została dostosowana do potrzeb ubezpieczeniowych - mówi Marcin Zieleniecki.
Podstawa prawna:
Więcej:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA