fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Podróżny nie dostanie zwrot VAT jeśli używał wywożony towar

www.sxc.hu
Zastosowanie procedury Tax Free wymaga spełnienia wielu warunków. Jednym z nich jest wywóz towarów w stanie nienaruszonym. Mogą być wątpliwości, co to oznacza
- Firma prowadzi sieć salonów meblowych zlokalizowanych na  terenie całego kraju. Niektóre z  nich są usytuowane w pobliżu wschodniej granicy i kupują w nich także klienci z Rosji i Ukrainy. Zamierzamy wdrożyć w firmie procedurę zwrotu podatku dla zagranicznych klientów w systemie Tax Free. Co oznacza wymóg, że podróżny powinien wywieźć towary z terytorium Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym? – pyta czytelnik.
Osoby fizyczne, zwane dalej „podróżnymi”, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT, który zapłaciły przy nabyciu towarów w Polsce, pod warunkiem że towary te w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez te osoby, w ich bagażu osobistym, poza terytorium UE.
Jest to tzw. procedura zwrotu podatku w systemie Tax Free. Jest ona także korzystna dla sprzedawcy. Do dostawy towarów, od której – samodzielnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu – zwrócił podatek podróżnemu, może on przyjąć stawkę 0 proc. VAT.
Zastosowanie tej procedury wymaga jednak spełnienia wielu warunków, o których mowa w art. 126 – 130 ustawy o VAT. Jednym z nich jest wywóz towarów przez podróżnego w stanie nienaruszonym.

Towar inny niż zakupiony

Jak wynika z prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 26 października 2009 (I SA/ Lu  253/09), towar zakupiony przez podróżnego powinien opuścić terytorium Wspólnoty w takiej postaci, w jakiej został zakupiony u sprzedawcy.
Sąd odmówił prawa do zwrotu VAT podróżnym, którzy u sprzedawcy zakupili telewizory lub pralki, natomiast z pisemnych uwag naniesionych przez funkcjonariuszy celnych na imiennych dokumentach Tax Free wynikało, że wywieźli oni poza granice Wspólnoty kineskopy telewizorów lub obudowy pralek.
Okoliczność ta dowodziła, że podróżni nie wywieźli nabytego towaru w stanie nienaruszonym, a w rzeczywistości wywieźli towar inny, niż nabyli.
W rezultacie WSA w Lublinie, wskazując na przesłanki nienaruszalności towaru, w wymienionym wyroku stwierdził: „skoro art. 126 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że podróżni mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nich poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym, to nie może budzić wątpliwości, że warunkiem zwrotu podatku podróżnemu jest, aby wywiózł on ten sam towar, który uprzednio nabył, i aby przy wywozie towar ten był w stanie nienaruszonym.
Stan nienaruszony towaru oznacza zaś taki stan, w jakim konkretny wywożony towar został wcześniej zakupiony u  sprzedawcy. Wykluczone jest zatem jakiekolwiek rozmontowanie zakupionego towaru lub odłączanie jego części”.

Nie powinno być śladów używania

Istotne jest również, że nienaruszony stan towaru wyklucza obecność jakichkolwiek śladów używania rzeczy, w tym wynikających z jej zwykłego używania. Na okoliczność tę wskazał m.in. Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej w postanowieniu z 1 czerwca 2007 (PP/443-25/07).
Odmówił podatnikowi prawa do zwrotu VAT podróżnemu z tytułu sprzedaży instalacji gazowej zamontowanej w samochodzie tego ostatniego, wywożonej poza terytorium Wspólnoty. Organ uznał, że co do zasady VAT zawarty w cenie instalacji gazowej podlega regułom wynikającym z przepisów o zwrocie podatku podróżnym, jednak ze względu na to, że towar ten został zamontowany w pojeździe należącym do podróżnego, w momencie wywozu nosi ślady użytkowania. Podatnik nie może więc zastosować procedury zwrotu VAT podróżnemu i w rezultacie wykazać sprzedaży z zerową stawką.
Jak czytamy w tym piśmie: „W ocenie organu podatkowego sprzedaż towaru instalacji gazowej do samochodu (bez jej montażu) na rzecz podróżnego, udokumentowana wystawionym dokumentem »Zwrot VAT dla podróżnych« zwanym dalej »Tax Free«, która zostanie w stanie nienaruszonym (tj. takim, który nie uległ jakiemukolwiek przetworzeniu lub innemu działaniu, które zmieniałoby ich stan albo charakter od chwili nabycia) wywieziona przez podróżnego poza terytorium Wspólnoty w jego bagażu osobistym będzie sprzedażą towaru, do której może mieć zastosowanie przepis art. 126 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jak również przepis art. 129 ust. 1 tej ustawy.
(...) W art. 126 ust. 1 ustawy zawarty został wymóg wywiezienia sprzedawanych towarów poza terytorium Wspólnoty Europejskiej w stanie nienaruszonym. Według tutejszego organu podatkowego pod pojęciem tym należy rozumieć brak na wywożonym (poza terytorium Wspólnoty) towarze jakichkolwiek śladów użytkowania”.

Obligatoryjny warunek

Wywóz towaru poza granice Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym jest jednym z obligatoryjnych warunków zastosowania procedury zwrotu podatku w systemie Tax Free. Dlatego warto, aby podróżny pamiętał o tym, że zakupiony w Polsce towar może być używany dopiero na terenie państwa trzeciego.
Zwykłe używanie przez podróżnego zakupionego towaru przed  wywozem poza granice UE może wykluczyć zwrot VAT. Te same konsekwencje mogą wystąpić, jeśli podróżny zdecyduje się na rozmontowanie wywożonych mebli, odłączenie pewnych części czy inne zmiany powodujące, że wywożony towar może zostać uznany za inny niż zakupiony u sprzedawcy.
Zobacz:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA