fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Poręczenia pomocą de minimis

Gwarancje spłaty kredytu lub pożyczki mogą objąć 80 proc. ich wartości
Firmom łatwiej będzie sięgnąć po kredyty bankowe lub pożyczki. To skutek wchodzącego dziś w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń jako pomocy de minimis. Będzie ono stosowane do końca 2013 r.
Nowe przepisy pomogą firmom, które do tej pory, ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń i krótką historię działalności, spotykały się z odmową udzielenia wsparcia ze strony banków.
Zgodnie z nowymi przepisami instytucje poręczeniowe, dysponujące środkami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, będą mogły, korzystając z tych środków, udzielać gwarancji. Poręczenie obejmie do 80 proc. wartości kredytu lub innego zobowiązania finansowego firmy związanego z jej działalnością gospodarczą. Przy tym wynagrodzenie za jego udzielenie musi być niższe od pobieranych według stawek rynkowych.
Taka pomoc może trafić wyłącznie do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców i będzie udzielana zgodnie z zasadami de minimis. W związku z tym trzeba pamiętać, że łączna wartość takiego wsparcia dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć w roku przyznania pomocy i dwóch lat poprzedzających równowartości 200 tys. euro lub 100 tys. euro dla firm działających w sektorze transportu drogowego.
Oprócz złożenia do wybranego funduszu poręczeniowego wniosku o pomoc firma będzie musiała przedstawić zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis z innych źródeł lub złożyć oświadczenie, że nie korzystała ze wsparcia w tej formie.
podstawa prawna:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA