fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 16 listopada 2011

TYMCZASOWE POMIESZCZENIA
znowelizowana 31 sierpnia ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy w części dotyczącej tymczasowych pomieszczeń; jednocześnie zostały wprowadzone zmiany do kodeksu postępowania cywilnego (DzU nr 224, poz. 1342) więcej "Lokal socjalny nie różni się od pomieszczenia tymczasowego"
WYKROCZENIA
zmienione rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DzU nr 236, poz. 1405)
TRANSPORT KOLEJOWY
zmodyfikowane nieco rozporządzenie dotyczące finansowania (współfinansowania) zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich (DzU nr 237, poz. 1411)
PRAWO STAŁEGO POBYTU
treść zmienionego rozporządzenia w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium RP obywateli Unii i członków ich rodzin sprowadza się do nowych wzorów dwóch wniosków o wydanie/wymianę: dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (pierwszy) i karty stałego pobytu członka rodziny (drugi) (DzU nr 237, poz. 1417)
LEKI
cztery rozporządzenia dotyczące: a) wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, b) limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą lub częściową odpłatnością (DzU nr 241. poz. 1440 – 1441); c) wykazów chorób oraz leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, d) wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych (DzU nr 242, poz. 1442 – 1443).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA