fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Wybrane wpisy do rejestru niedozwolonych praktyk

Wybrane wpisy do rejestru niedozwolonych praktyk
- W wypadku braku dostępu do Internetu z przyczyn niezależnych od Abonenta przysługuje mu bonifikata w opłacie abonamentowej proporcjonalnie do czasu wadliwego funkcjonowania systemu (dotyczy przestojów trwających dłużej niż 24 godziny od chwili zgłoszenia) – wpis do rejestru z 19 października 2011 r. o nr. 2635.
- AQQ nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu przez siłę wyższą należy rozumieć w szczególności strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i Internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej AQQ uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu – wpis z 19 września 2011 r. o nr. 2534.
Czytaj więcej w serwisach:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA