fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy za korzystanie ze służbowego sprzętu

Jeśli się okaże, że dzięki wykorzystaniu służbowego samochodu, telefonu czy komputera zatrudniony zarabia pieniądze, prowadząc prywatną działalność gospodarczą, może zostać zwolniony w trybie dyscyplinarnym
sxc.hu
Ponad 327 tysięcy osób które obecnie pracuje i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, musi uważać by nie stracić pracy za niezgodne z prawem korzystanie ze służbowego sprzętu
Jeśli się okaże, że dzięki wykorzystaniu służbowego samochodu, telefonu czy komputera zatrudniony zarabia pieniądze, prowadząc prywatną działalność gospodarczą, może zostać zwolniony w trybie dyscyplinarnym.
Takie wnioski płyną z jednego z ostatnich wyroków Sądu Najwyższego (sygnatura akt: II PK 13/11), który rozstrzygnął sprawę przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność i zatrudnionego jednocześnie w jednej z dolnośląskich firm budowlanych. Pracodawca dowiedział się o tym już po zatrudnieniu go i początkowo przymykał oko na tę dodatkową działalność. Tym bardziej że nie zawarł z nim osobnej umowy o zakazie konkurencji w myśl art. 101 § 1 kodeksu pracy. Punktem zwrotnym stał się przetarg na inspektora nadzoru budowlanego organizowany przez jedną z okolicznych gmin. Pracownik wziął w nim udział jako prowadzący działalność gospodarczą. Gdy przedstawił swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, okazało się, że w ciągu ostatnich dwóch lat zatrudnienia nadzorował budowy na łączną kwotę prawie 350 tys. zł, a także przygotował kilka projektów architektonicznych.
Zatrudniająca go spółka, gdy tylko uzyskała tę informację, zwolniła go w trybie dyscyplinarnym. Po analizie twardego dysku służbowego laptopa okazało się, że wykorzystywał on ten sprzęt do prowadzenia swojej działalności. Wysyłał z niego prywatne e-maile i wykorzystywał zainstalowane na nim specjalistyczne oprogramowanie do przygotowywania projektów inwestycji.

Tylko incydentalnie

Sąd rejonowy, do którego trafiło odwołanie pracownika, stwierdził, że nie doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków przez zainteresowanego. Sędziowie zwrócili uwagę, że pracownik wysyłał w sprawach prywatnych średnio dwa e-maile miesięcznie, miało to więc charakter incydentalny. Łagodnie sąd ocenił też wykorzystywanie służbowego laptopa do celów prywatnych. Przeważył brak dowodów na to, że zatrudniony przygotował sporną dokumentację w czasie pracy. Mógł przecież projektować wieczorami czy w weekendy. Sąd Najwyższy, do którego trafiła sprawa, przekazał ją do ponownego rozpatrzenia. Uzależnił rozstrzygnięcie od wysokości zarobków, które pracownik osiągał z działalności prowadzonej z wykorzystaniem służbowego sprzętu.

Ważne zarobki

Sędziowie stwierdzili, że firma może mieć podstawy do zwolnienia pracownika, który obok etatu, wykorzystując jej sprzęt, osiąga dodatkowe dochody. Kosztem pracodawcy oszczędza bowiem pieniądze niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Takie działanie należy uznać za umyślne. Istotna jest jednak waga tego naruszenia. Jeśli bowiem sprzęt pracodawcy byłby wykorzystywany incydentalnie, to nie można byłoby mówić o ciężkim naruszeniu obowiązków.

Opinie

Andrzej Czyżowski, adwokat, partner w Kancelarii CGS Zasadą korzystania z mienia pracodawcy do celów prywatnych pracownika powinna być zgoda przełożonego. Dodatkowo pokusiłbym się o stwierdzenie, że korzystanie z takiego mienia nie powinno przekroczyć zasad zdrowego rozsądku. Jest oczywiste, że pracownik korzystający w pracy z Internetu używa go również do celów prywatnych (dokonuje płatności, sprawdza rozkłady jazdy, rezerwuje bilety itd.). Takie czynności wykonywane okazjonalnie nie powinny budzić większych zastrzeżeń nawet restrykcyjnego pracodawcy. Inaczej sprawa może być oceniana, jeśli pracownik większość bądź znaczną część swojego czasu pracy będzie poświęcał wyłącznie na aktywność na portalach społecznościowych bądź będzie wykorzystywał mienie pracodawcy do celów prywatnych wbrew wyraźnej woli właściciela. W takiej sytuacji może się liczyć nawet z wypowiedzeniem dyscyplinarnym. Zobacz więcej: Dobra Firma » Kadry i płace » Zwolnienia z pracy » Rozwiązanie umowy o pracę » Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia » Zwolnienie dyscyplinarne
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA