fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Nordea poprawiła wyniki

Zyski banku rosną
Rzeczpospolita
Zysk netto Nordea Banku w III kw. był o 25 proc. wyższy niż przed rokiem
W III kw. zysk netto Nordea Banku Polska wyniósł 95,4 mln zł. Od początku roku bank zarobił 230,7 mln zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk netto instytucji wyniósł 197,8 mln zł).
To ostatnie wyniki kwartalne prezentowane przez obecnego prezesa Włodzimierza Kicińskiego, który w czwartek żegna się z bankiem. Zastąpi go wiceprezes Sławomir Żygowski.
Przychody operacyjne Nordei w III kw. wyniosły 266,8 mln zł wobec 205,1 mln zł rok temu, a wynik odsetkowy netto 172,4 mln zł (był o blisko 43 proc. wyższy niż przed rokiem). Bank zwraca uwagę, że poprawę tej pozycji w bilansie zawdzięcza m.in. wyższej równowartości złotówkowej odsetek denominowanych w walutach obcych. Wynik prowizyjny netto na poziomie 27,5 mln zł był o 14 proc. wyższy niż przed rokiem.
Koszty operacyjne banku – 132,9 mln zł – były o 24 proc. wyższe niż rok temu. Z kolei kapitały własne banku w III kw. (z uwzględnieniem zysku z lat ubiegłych i zysku bieżącego) były wyższe o 16,4 proc. niż rok wcześniej. Wśród ważnych zadań stojących przed bankiem jego prezes wymienia m.in. zwiększenie portfela depozytów, które w III kw. wzrosły o 1,1 mld zł (12,8 proc.).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA