fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Koniec tajemnicy wynagrodzeń

Fotorzepa, Laszewski Szymon Szymon Laszewski
Gdy pracownik walczy o równe traktowanie, może ujawniać pensje innych osób
Sąd Najwyższy (sygnatura akt: I PK 12/11) zajął się ostatnio bardzo ważną kwestią utrzymywania przez pracodawców w tajemnicy wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych na etatach.
Powodem tych rozważań była sprawa pracownicy, która po przeszło 34 latach pracy na stanowisku specjalisty do spraw administracyjno-socjalnych została oddelegowana do spraw kadrowo-płacowych. Kilka miesięcy później, gdy zorientowała się, jak duże są dysproporcje między wynagrodzeniem jej i  innych osób zajmujących się sprawami kadrowymi w firmie, złożyła do sądu rejonowego pozew o zapłatę odszkodowania za naruszenie przez pracodawcę zasady równego traktowania. Do pozwu dołączyła kopie dokumentów pochodzących z akt osobowych byłych oraz obecnych pracowników zatrudnionych na tym samym  co kiedyś ona stanowisku.
Tuż po tym, jak odpis pozwu trafił z sądu do pracodawcy, rozwiązał on z kadrową umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Zdaniem firmy kadrowa miała naruszyć obowiązującą ją tajemnicę służbową, gdyż zeskanowała i wysłała e-mailem do swojego adwokata dane dotyczące innych pracowników.
Pracownica broniła się przed sądem, że wykorzystała te informacje w sprawie o równe traktowanie i udostępniła je  tylko swojemu adwokatowi. Sędziowie  w pierwszej  i drugiej instancji doszli do wniosku, że pracodawca miał prawo potraktować taki czyn jako umyślne naruszenie obowiązków pracowniczych. Sądy zwróciły także uwagę na fakt, że pracownica naruszyła ustawę o ochronie danych osobowych.
SN przypomniał, że zgodnie z wyrokiem z 26 maja 2011 r.  (sygn. II PK 304/10) złamanie obowiązku zachowania poufności wynagrodzeń nie może stanowić podstawy dyscyplinarki. Odesłał pozew kadrowej do ponownego rozpatrzenia, zalecając jednocześnie, by sędziowie sprawdzili, czy faktycznie doszło tu do naruszenia jakiegokolwiek interesu pracodawcy. A nawet jeśli doszło, np. poprzez  naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych, to czy takie zachowanie pracownika nie zasługuje na ochronę.
Zgodnie z art. 183e kodeksu pracy zatrudniony, który skorzystał ze swoich uprawnień, gdy została naruszona zasada równego traktowania, nie może być z tego powodu gorzej traktowany ani zwolniony.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA