fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Prywatni przewoźnicy nie muszą płacić za przystanki

Przedsiębiorstwo komunikacyjne pobierało od wszystkich prywatnych przewoźników takie same opłaty za korzystanie z przystanków. Nie miał przy tym znaczenia zakres ich wykorzystania
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierowało sprawę 29 lokalnych przewoźników korzystających z 318 przystanków autobusowych, których właścicielem jest gmina Nowy Sącz. Przekazała ona te przystanki w nieodpłatne użytkowanie miejskiemu przedsiębiorstwu komunikacyjnemu. Z kolei MPK zawarło umowy z prywatnymi przewoźnikami w sprawie udostępniania im przystanków.
Część przewoźników miała płacić miejskiemu przedsiębiorstwu za udostępnienie miejsca na przystankach na powieszenie swoich rozkładów jazdy. Pozostali mieli uczestniczyć w kosztach utrzymania przystanków.
Firmom prywatnym nie podobało się jednak, że opłaty z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania przystanków nie mają nic wspólnego ze stopniem, w jakim z nich korzystają. Nie podobało im się także to, że muszą płacić za wywieszanie swoich rozkładów jazdy.
MPK broniło się, że umowy były dobrowolne.
Miejska firma nie może narzucać prywatnym przewoźnikom  za dużych opłat
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił jednak, że wysokość wymienionych opłat nie była negocjowana z przewoźnikami i ustalono je w jednakowej wysokości dla wszystkich, niezależnie od stopnia korzystania przez nich z przystanków.
Według UOKiK doszło do naruszenia ustawy antymonopolowej, a konkretnie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W myśl tego przepisu zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku poprzez bezpośrednie lub pośrednie narzucanie nieuczciwych cen. MPK w Nowym Sączu bez wątpienia taką pozycję ma. Nie może właściciel lub dysponent przystanków nakładać na przewoźników opłat wyłącznie z tego tytułu, że korzystają z jego przystanków (z wyjątkami).
Prezes UOKiK postanowił nałożyć karę na MPK w wysokości 12 131 zł. Decyzja nie jest prawomocna.
W tym czasie przedsiębiorstwo postanowiło się wycofać z praktyk monopolistycznych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA