fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Z samochodu można wyjąć kratkę bez konsekwencji w VAT

- Wielu przedsiębiorców jeździ samochodami z kartką, mimo że nie dają one już żadnych uprawnień. Czy można się ich pozbyć i odzyskać pełną funkcjonalność samochodu bez negatywnych skutków podatkowych?
Odpowiada Tomasz Bełdyga radca prawny, dyrektor w firmie doradczej KPMG
Tak. Przedsiębiorca, który wymontuje kratkę i zmieni homologację samochodu na osobową, nie musi korygować odliczonego przy jego zakupie VAT. W stosunku do aut, przy nabyciu których pełne odliczenie VAT przysługiwało na podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Magoora, nie ma bowiem żadnego przepisu, który przewidywałby zwrot tego podatku.
Potwierdza to większość interpretacji indywidualnych, np. odpowiedź Izby Skarbowej w Łodzi z 4 sierpnia 2011 (IPTPP2/443-94/11-6/IR) lub pismo Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 sierpnia 2011 (ITPP2/443-664/11/EB).
Wyjątkiem jest odpowiedź Izby Skarbowej w Poznaniu z 31 maja 2011 (ILPP2/443-406/11-4/TW).
Trudno jednak zgodzić się z jej argumentacją. Izba ta obowiązek korekty wywiodła bowiem z art. 3 ust. 4 ustawy z 16 grudnia 2010 o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym (DzU nr 247, poz. 1652).
Z brzmienia tego przepisu jasno jednak wynika, że ma on zastosowanie tylko do samochodów, dla których warunkiem odliczenia całego VAT było uzyskanie zaświadczenia okręgowej stacji kontroli pojazdów potwierdzającego spełnienie określonych w przepisach o VAT kryteriów technicznych.
Dla samochodów, od których VAT odliczany jest na podstawie wyroku Magoora, takie zaświadczenia nie są wydawane.
• Czy wszystkim opłaca się pozbyć się kratek?
Nie. Powinni je zostawić przedsiębiorcy, którzy użytkują samochody na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartej do końca ubiegłego roku. Jeśli bowiem umowy te zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym do końca stycznia tego roku, to podatnicy mogą odliczać VAT zawarty w ratach leasingowych. Nie jest też wykluczone, że samochody z kratką ponownie – już trzeci raz – staną się modne wśród przedsiębiorców.
Trzeba bowiem pamiętać, że ograniczenia w odliczaniu VAT przy ich nabyciu oraz przy zakupie paliwa do nich zostały wprowadzone tylko na 2011 i 2012 r. Jeśli przepisy się nie zmienią, to już za niewiele ponad rok kratki znów będą dawać korzyści podatkowe.
• Czasem przedsiębiorcy dokonują również zmian w samochodach, przy nabyciu których odliczyli cały VAT nie na podstawie wyroku Magoora, ale ze względu na to, że spełniały one wymagania z nowej ustawy o VAT. Chodzi np. o pojazdy typu van z jednym rzędem siedzeń oddzielonym od przestrzeni bagażowej trwałą przegrodą. Jakie będą konsekwencje zamontowania w takim aucie drugiego rzędu siedzeń?
Na pewno przedsiębiorca utraci prawo do odliczania VAT od paliwa. Jeśli samochód został kupiony po 2010 r., to trzeba będzie również skorygować VAT. Obowiązek ten wynika z art. 3 ust. 4 nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym z 16 grudnia 2010.
Warto podkreślić, że przepis ten nie zawiera żadnego terminu, po upływie którego możliwe jest wprowadzenie zmian konstrukcyjnych bez konieczności korygowania VAT.
Moim zdaniem nie znaczy to jednak, że modernizując samochód np. po ośmiu latach trzeba będzie korygować VAT. Nie można bowiem korygować VAT za okresy, które uległy przedawnieniu. W praktyce przeróbki bez korekty VAT będą więc możliwe, ale dopiero po pięciu latach.
• Czy takie same zasady obowiązują w stosunku do samochodów kupionych przed 1 stycznia 2011?
Moim zdaniem nie. Ze sformułowania całego art. 3 nowelizacji wynika, że cały ten przepis dotyczy samochodów kupionych od 1 stycznia tego roku. Wcześniej obowiązek korekty wynikał z art. 86 ust. 5c ustawy o VAT. Trzeba było jej dokonać, gdy przeróbki były wprowadzane w ciągu roku od nabycia samochodu.
Ten przepis obowiązywał jednak tylko do końca 2010 r. Skoro został uchylony, to nie mogą wynikać z niego żadne obowiązki dla przedsiębiorców. Oznacza to, że ze zmianami w takim samochodzie nie powinien wiązać się obowiązek korekty VAT odliczonego przy jego zakupie.
Trzeba jednak przyznać, że ryzyko sporu z organami podatkowymi jest większe niż w sytuacji wymontowania kratki z samochodu, od którego VAT odliczono na podstawie wyroku w sprawie Magoora. Świadczą o tym interpretacje indywidualne, np. odpowiedź Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 czerwca 2010 (ITPP2/443-345/11/KT).
—rozmawiał Konrad Piłat
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA