fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Jak usunąć dane z policyjnego systemu

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Wyrok w sprawie o usunięcie danych osobowych z Krajowego Systemu Informacji Policji otwiera drogę do uregulowania tej kwestii zgodnie z konstytucją i zasadą ochrony prywatności
Do żądania o usunięcie danych  należy stosować  kryteria  ustawy o ochronie danych osobowych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 1221/11).
– Ani ustawa o policji, ani rozporządzenie wykonawcze z 2007 r. ministra spraw wewnętrznych i administracji nie regulują kwestii usunięcia danych z KSIP i nie mogą być traktowane w tej precedensowej sprawie jako lex specialis do ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa) – powiedziała sędzia Ewa Pisula-Dąbrowska, uzasadniając, dlaczego WSA oddalił skargę komendanta głównego policji na decyzję generalnego inspektora ochrony danych osobowych. GIODO nakazał usunięcie danych Beaty G. z Krajowego Systemu Informacji Policji. Wpisano je w 2000 i 2006 r. w związku ze sprawami na tle konfliktu rodzinnego. Skargi zostały jednak wycofane, a postępowania umorzone. Mimo to danych Beaty G. nie usunięto. Do KSIP trafia się nic o tym nie wiedząc i można pozostawać w nim latami.
– Zgodnie z art. 20 ust. 2 a ustawy o policji KSIP jest ewidencją postępowań karnych prowadzonych przez policję, niezależnie od sposobu ich zakończenia – wyjaśniał podczas rozprawy Jarosław Siekierski, nadkomisarz z KGP. Beata G. dopiero w 2009 r. dowiedziała się, że figurując w KSIP nie może być sekretarką w sądzie. – Ustawa o policji nie zawiera kryteriów ustalania, kiedy dane są zasadnie i odpowiednio długo przetrzymywane oraz jak mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego – mówi adw. Michał Chodkowski, pełnomocnik Beaty G. Ustawa o policji w art. 20 ust. 17 oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji (w § 11) przewidują, że dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się, dopóki są niezbędne do wykonywania ustawowych zadań policji. Weryfikacja ma następować nie rzadziej niż co 10 lat. Takie terminy i ogólnikowe kryteria sygnalizują niebezpieczeństwa dla praw jednostki. Dostrzegł je sąd. Nie można zgodzić się z komendantem głównym, że przepisy ustawy o policji oraz rozporządzenia wykonawczego są lex specialis w sprawach o usunięcie danych z KSIP – stwierdził. – Zgodnie z art. 5 ustawy przepisy odrębnych ustaw stosuje się wtedy, gdy przewidują dalej idącą ochronę danych. § 11 rozporządzenia mówi, że  sama policja ocenia przydatność danych w KSIP. Trudno to uznać za kryteria i dalej idącą ochronę w sprawach o usunięcie danych. Wyrok jest nieprawomocny. Zobacz serwisy » Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Dane osobowe » Prawo dla Ciebie » Wymiar sprawiedliwości » Postępowanie w sądzie » Postępowanie karne i w sprawach o wykroczenia » Sfera budżetowa » Mundurowi » Policja
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA