fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Zakład budżetowy jest podatnikiem VAT

ROL
Zakład budżetowy powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego ma status samodzielnego podatnika VAT
Tak uznał ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: I FSK 1369/10) w sprawie dotyczącej interpretacji podatkowej.
O jej wydanie wystąpił zakład usług komunalnych. Wyjaśnił, że  jest  zakładem budżetowym gminy. Powołany został uchwałą rady gminy z lipca 1991 r. Zakład zajmuje się bieżącą obsługą gminy oraz stale zaspokaja podstawowe potrzeby komunalne społeczeństwa i zbiorowe potrzeby wspólnoty. Podstawowymi zadaniami zakładu są produkcja, uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej, eksploatacja, konserwacja i remonty sieci oraz urządzeń do produkcji wody pitnej, produkcja, przesyłanie i dystrybucja ciepła, a także utrzymanie czystości w mieście. We wniosku zapytał, czy określone czynności wykonywane na rzecz urzędu miejskiego po to, by wykonywać zadania własne gminy, są usługami w rozumieniu ustawy o VAT? A także czy ewentualnie podlegają one zwolnieniu.
Wykładnia fiskusa okazała się  niekorzystna dla wnioskodawcy. Organ podatkowy podkreślił, że gmina nie jest jednostką budżetową, zakładem budżetowym ani gospodarstwem budżetowym jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W związku z tym do usług świadczonych przez zakład usług komunalnych  na rzecz gminy nie może mieć zastosowania zwolnienie z VAT. W kontaktach z zewnętrznymi firmami zakład komunalny może wystawiać faktury Usługi wykonywane na rzecz gminy w ramach  zadań własnych mieszczą się w szerokiej definicji „usług" w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji podlegają opodatkowaniu. Zakład usług komunalnych nie zgodził się z taką interpretacją i zaskarżył ją do sądu. Orzeczenie sądu I instancji  też okazało się  niekorzystne dla skarżącego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z  fiskusem, że nie ma  on prawa do zwolnienia podatkowego. Sąd zauważył, że to gmina posiada osobowość prawną. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie wskazywano, że podatnikiem VAT jest gmina, a nie urząd gminy. Zdaniem WSA fiskus prawidłowo ocenił status podatnika odnośnie do zwolnienia z VAT usług świadczonych przez niego na rzecz gminy. Bez znaczenia dla tej oceny pozostawała kwestia skuteczności na gruncie cywilnoprawnym zawartych w tym zakresie umów. Rację zakładowi przyznał dopiero sąd kasacyjny. Uchylając wyrok i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania, NSA dokonał nowatorskiej wykładni przepisów. W jego ocenie zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego  jest na tyle wyodrębniony organizacyjnie, że jest samodzielnym podatnikiem VAT. – Między zakładem budżetowym  a jednostką samorządu, która go utworzyła,  nie dochodzi do czynności opodatkowanych – wyjaśnił sędzia NSA Janusz Zubrzycki. Jest to realizacja zadań własnych jednostki samorządu,  do którego zakład został powołany. Wyrok jest prawomocny. Czytaj także w serwisach: Samorząd » Finanse » Budżet » Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze Samorząd » Zadania » Gospodarka komunalna
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA