fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Bezterminowe prawo jazdy nie zwalnia z badań lekarskich

Fotorzepa, Danuta Matłoch Danuta Matłoch
Prezydent miasta nie skierował kierowcy na badania lekarskie, bo ten miał orzeczenie lekarskie o wydaniu prawa jazdy bezterminowo. WSA jednak to zrobił, bowiem wystarczą jakiekolwiek zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy
Prezydent miasta odmówił skierowania kierowcy na badanie lekarskie, by stwierdzić czy istnieją, lub nie jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do kierowania przez niego pojazdami w zakresie kat. B. O to wnioskował prokurator.
Prezydent miasta uzasadnił swoją decyzję tym, że kierowca posiada już orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. B, ważne bezterminowo. Na podstawie tego orzeczenia wydano kierowcy prawo jazdy.  
Innego zadania był prokurator, który wskazał, że kierowca choruje na cukrzycę i od wielu lat jest pod opieką Poradni Diabetologicznej. Prokurator powołał się na posiadaną opinię sądowo – psychiatryczną, z której wynika, że w wyniku cukrzycy zdarzają się temu kierowcy chwilowe zaburzenia świadomości, a także rozpoznano u niego zespół psychoorganiczny padaczki. Stanowisko prokuratora poparło Samorządowe Kolegium Odwoławcze, którego zdaniem prezydent rozstrzygnął kwestię, która nie pozostawała w jego gestii. O tym czy istnieją, czy też nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do kierowania samochodami musi decydować uprawniony lekarz – wskazało SKO. Kolegium przyznało, że w aktach tej konkretnej sprawy brak co prawda opinii sądowo - psychiatrycznej, na którą powoływał się prokurator, ale jednakże – tak uznało SKO - należy dać wiarę oświadczeniu prokuratora, iż opinia taka istnieje. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania samochodami nie stanowi przeszkody do kontroli stanu zdrowia kierowcy
Kierowca zaskarżył decyzję Kolegium do WSA. Poparł go prezydent miasta, który argumentował, że nie wypowiadał się merytorycznie o tym czy kierowca cierpi na jakieś schorzenia czy nie, lecz wypowiedział się wyłącznie w takim zakresie czy istnieją jakiekolwiek zastrzeżenia co do stanu zdrowia skarżącego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 28 września 2011 r. (sygnatura akt: VII SA/Wa 645/11) postanowił przede wszystkim z urzędu przeprowadzić dowód uzupełniający w postaci opinii sądowo – psychiatrycznej, dotyczącej kierowcy, czyli skierował go na badanie lekarskie. Sąd ocenił, iż posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami silnikowymi nie stanowi przeszkody do kontroli stanu zdrowia, gdy pojawią się uzasadnione wątpliwości. Wskazał, że prezydent powinien czuwać nie tylko nad tym, aby uprawnienia do kierowania samochodami otrzymywały osoby mające odpowiedni stan zdrowia, ale także by kontrolował czy nie tracą one tych uprawnień. Podstawa prawna: - ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Czytaj także w serwisach: Samorząd » Zadania » Drogi i transport Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Prawo drogowe
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA