fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Obywatel UE u polskiego lekarza

www.sxc.hu
Obywatel państwa unijnego może skorzystać z bezpłatnego leczenia w Polsce. Wcześniej powinien spełnić kilka warunków
Niejednokrotnie obcokrajowiec podczas pobytu  w Polsce zmuszony jest skorzystać z pomocy medycznej. Darmową otrzyma tylko ten, kto jest obywatelem państwa członkowskiego UE bądź Islandii, Szwajcarii, Liechtensteinu czy Norwegii. Aby nie płacić za wizytę, musi spełnić wiele warunków.
Przede wszystkim musi podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w jednym ze wskazanych państw na podstawie jego wewnętrznych przepisów. Przed przyjazdem do Polski powinien postarać się o wydanie przez instytucję właściwą tego kraju poświadczenia uprawnień do leczenia się w Polsce. Stanowi je dokument, jakim jest albo europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), albo jeden z formularzy E100, albo  odpowiedni dokument przenośny. EKUZ potwierdza prawo do opieki medycznej w niezbędnym zakresie przy uwzględnieniu rodzaju świadczeń i przewidywanego okresu pobytu w Polsce. Chodzi o świadczenia, których udzielenie osobie jest wskazane z medycznego punktu widzenia, aby nie musiała skracać pobytu w naszym kraju i wracać wcześniej, żeby podjąć niezbędne leczenie u siebie. O tym, jakie świadczenia są dla danej osoby niezbędne, decyduje polski lekarz.
W konsekwencji  EKUZ nie może być podstawą do uzyskania zaplanowanego przed przyjazdem do Polski leczenia. O zgodę na takie leczenie można się ubiegać we właściwej instytucji ubezpieczeniowej, którą ta wydaje na formularzu E112 lub odpowiednim dokumencie przenośnym S2. Co do zasady osoba ubezpieczona w państwie członkowskim innym niż Polska oraz członkowie jej rodziny mogą otrzymać rzeczowe świadczenia medyczne w odpowiedniej instytucji właściwej ze względu na miejsce pobytu w Polsce. Do ich bezpłatnego udzielenia zobowiązani są jedynie ci świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przed skorzystaniem ze świadczeń medycznych w Polsce osoba ubezpieczona za granicą powinna zarejestrować się w centralnym wykazie ubezpieczonych. W tym celu składa wypełniony wniosek rejestracyjny w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca pobytu. Jednocześnie z rejestracją musi złożyć dokument uzyskany od instytucji państwa ubezpieczenia (np. jeden z formularzy E100 lub dokument przenośny S1, S2). EKUZ wydawana na pobyt tymczasowy nie wymaga natomiast rejestracji. Obcokrajowiec ma w tej sytuacji prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce na takich zasadach, jakby opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne w naszym kraju. Na podstawie  EKUZ powinien otrzymać niezbędne dla niego leczenie, jakby był u nas ubezpieczony. Zatem w Polsce może liczyć na otrzymanie rzeczowych świadczeń medycznych w formie np. dostępu do bezpłatnej i częściowo bezpłatnej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego, lekarstw, badań, świadczeń rehabilitacyjnych. - Agnieszka Janeczek starsza konsultantka w Dziale Prawnopodatkowym PwC
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA