fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne

KIO: Za unieważnieniem przetargu musi przemawiać interes publiczny

www.sxc.hu
Planowane wydzierżawienie szpitala nie może stanowić przyczyny do unieważnienia postępowania przez ZOZ
Zakład opieki zdrowotnej ogłosił przetarg na utrzymanie czystości w szpitalu oraz świadczenie usług przez salowe. Wkrótce potem został jednak zobowiązany przez starostę do niezaciągania zobowiązań wykraczających poza bieżący rok kalendarzowy. Starostwo planowało bowiem wydzierżawić szpital. ZOZ powołał się na istotną zmianę okoliczności i unieważnił przetarg.
Nie zgodził się z tym jeden z ubiegających się o zamówienie i wniósł o nakazanie zamawiającemu uchylenia unieważnienia postępowania. Chciał, by ZOZ ocenił oferty.
Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie (sygnatura akt: KIO 1948/11).
Do unieważnienia przetargu nie wystarczy sama możliwość zmiany okoliczności.Zamawiający powinien wykazać, że zmiana ta faktycznie wystąpiła i  jest istotna, czyli na tyle znacząca, że zarówno prowadzenie postępowania, jak też wykonanie zamówienia, nie leży już w interesie publicznym.
Zmiana okoliczności musi być istotna by unieważniła postępowania
Zamawiający musi też udowodnić, że w momencie wszczęcia postępowania, przy zachowaniu odpowiedniej staranności, nie można było przewidzieć zmiany, w wyniku której kontynuowanie postępowania nie będzie już leżało w interesie publicznym. Ma również obowiązek wskazać, o jaki interes publiczny chodzi i udowodnić, że jest on na tyle ważny, że wymaga ograniczenia uprawnień wykonawców.
Zdaniem KIO powyższe przesłanki nie zostały spełnione. Uchwała o planowanej dzierżawie szpitala nie miała bowiem charakteru wiążącego. Ponadto zmiany nie miały spowodować likwidacji zamawiającego jako osoby prawnej. Usługi będące przedmiotem zamówienia mają zaś  być świadczone nieprzerwanie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitala niezależnie od jego dzierżawy.
Zdaniem KIO przesłanki unieważnienia postępowania, określone w art. 93 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych, nie zostały spełnione. Unieważniając postępowanie, zamawiający uchybił zasadzie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Zobacz serwisy:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA