fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prokuratorzy

Prokuratorzy: Na ile do służby po stanie spoczynku

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Zgoda na dalsze zajmowanie stanowiska przez prokuratora po ukończeniu 65 lat oznacza pracę maksymalnie do siedemdziesiątki
Krajowa Rada Prokuratury podjęła uchwałę w sprawie dalszej pracy prokuratorów w stanie spoczynku. Jednoznaczne stanowisko, jej zdaniem, było konieczne, bo dotychczasowa praktyka załatwiania wniosków budziła duże wątpliwości.
W podjętej właśnie uchwale rada stoi na stanowisku, że zgoda prokuratora generalnego na dalsze zajmowanie stanowiska po ukończeniu 65. roku życia daje szansę na dalszą pracę, nie dłużej jednak niż do ukończenia 70 lat.
Prokurator taki nie musi koniecznie pracować do 70 lat. Może bowiem w każdym czasie przejść w stan spoczynku po złożeniu odpowiedniego oświadczenia prokuratorowi generalnemu.
Zdaniem rady przepisy ustawy o prokuraturze (i ustawy o ustroju sądów powszechnych, które mają odpowiednie zastosowanie także w wypadku śledczych) nie dają podstaw do innego określenia czasu, na jaki wyrażana jest zgoda na dalszą pracę. W szczególności zaś skracania tego czasu (a takie decyzje się zdarzały). Do prokuratora, którego wniosek uwzględniono (może dłużej pracować), stosowane są bowiem przepisy o wcześniejszym zakończeniu kariery.
Chodzi o możliwość przeniesienia w stan spoczynku z powodu choroby lub utraty sił oraz niepełnienia służby przez rok z powodu choroby lub płatnego urlopu dla poratowania zdrowia – zwraca uwagę rada w uchwale.
Więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA