fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Auto demonstracyjne z pełnym odliczeniem VAT

www.sxc.hu
Nie stosuje się ograniczenia prawa do odliczenia VAT naliczonego do 60 proc. przy nabyciu samochodów, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika jest ich odsprzedaż
Tak orzekł WSA w Gliwicach 14 września 2011 (III SA/Gl 26/11).
Spółka prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych. W ramach umów z producentami pojazdów nabywa samochody demonstracyjne do jazd próbnych, z zamiarem ich odsprzedaży. We wniosku o interpretację przepisów podatkowych pytała, czy przy ich nabyciu przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego, czy też zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.
Zgodnie z nim kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej niż 6000 zł. Zdaniem spółki przysługuje jej prawo odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z uwagi na treść art. 86 ust. 4 pkt 7a ustawy o VAT. Przedmiotem jej działalności jest bowiem odsprzedaż samochodów. Organ uznał, że to nieprawidłowe stanowisko, bo samochody są wykorzystywane przez spółkę w charakterze pojazdów demonstracyjnych od momentu ich nabycia, a więc nie mogą być traktowane jako towary handlowe. Sąd uchylił interpretację. Wskazał, że przesądzające znaczenie w sprawie miał art. 86 ust. 4 pkt 7a ustawy o VAT. Zgodnie z nim ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż samochodów. Nabycie pojazdu demonstracyjnego, który ma być odsprzedany w okresie do 12 miesięcy przez podatnika prowadzącego działalność polegającą na odsprzedaży samochodów, uznać należy za służące działalności polegającej na odsprzedaży samochodów, a tym samym podatnikowi przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości.   —Karolina Maruszczyk współpracowniczka Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte Komentuje Ewelina Tomczyk, starsza konsultantka w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro we Wrocławiu) To kolejny korzystny wyrok przyznający prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych, tym razem dotyczący aut wykorzystywanych jako pojazdy demonstracyjne, a następnie sprzedawanych przez dilera. Niedawno NSA w wyroku z 28 czerwca 2011 (I FSK 1014/10) potwierdził możliwość odliczenia pełnej kwoty VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych przeznaczonych na nagrody w loteriach stanowiących część kompleksowej usługi reklamowej. NSA wskazał przy okazji na konieczność stosowania wykładni celowościowej, uwzględniającej ekonomiczne znaczenie interpretowanego przepisu, poza kierowaniem się samym jego brzmieniem (tj. poza zastosowaniem wykładni gramatycznej). Tymczasem celem art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, w opinii sądu, jest zapobieżenie odliczaniu całego podatku naliczonego przy nabyciu samochodów, których rodzaj lub funkcjonalność nie determinuje wykorzystywania ich jedynie w działalności gospodarczej podatnika, umożliwiając również ich wykorzystywanie poza tą działalnością. Świadczy o tym m.in. wyłączenie tego ograniczenia zawarte w art. 86 ust. 4 pkt 7a ustawy o VAT, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż takich samochodów. Biorąc pod uwagę, że w analizowanym przypadku samochody demonstracyjne nabywane są wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności w zakresie handlu samochodami a ponadto będą one przedmiotem odsprzedaży w ciągu 12 miesięcy (kwalifikowane są jako towar handlowy), niewątpliwie zastosowanie mieć powinno wyłączenie z ograniczenia prawa do odliczenia, przewidziane dla podmiotów dokonujących dostawy pojazdów osobowych. W konsekwencji diler będzie uprawniony do odliczenia całości VAT wykazanego na fakturze. Pomimo korzystnego dla podatników orzecznictwa sądów administracyjnych stanowisko organów podatkowych pozostaje odmienne. W interpretacjach indywidualnych konsekwentnie odmawiają one dilerom prawa do pełnego odliczenia VAT związanego z nabyciem pojazdów demonstracyjnych. Argumentacja fiskusa opiera się na twierdzeniu, że podstawowym przeznaczeniem nabywanych pojazdów jest ich używanie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast ich ewentualna późniejsza sprzedaż ma znaczenie drugorzędne i pozostaje bez wpływu na wysokość odliczenia podatku przy ich nabyciu, niezależnie od tego czy będą one sprzedawane przed czy po upływie roku (tak np. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 12 sierpnia 2011, IPPP1-443-814/11-2/BS).  
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA