fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamiast płacić, wystarczy zabezpieczyć

Przedsiębiorca, gdy nie zgadza się z decyzją nakazującą mu zapłatę podatku i chce się od niej odwołać, może zagwarantować sobie, że nie będzie ona wykonana. Musi zapewnić tylko odpowiednie jej zabezpieczenie, np. w postaci gwarancji bankowej
Gdy wstrzymanie wykonania decyzji następuje na podstawie art. 224a ordynacji podatkowej (op), organ podatkowy nie bada już, czy jest ono uzasadnione ważnym interesem strony lub interesem publicznym. Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 listopada 2007 r. (III SA/Wa 591/07). Nie jest to więc decyzja uznaniowa. We wspomnianym wyroku sąd orzekł także, że wniosek o przyjęcie odpowiedniego zabezpieczenia majątkowego rozstrzyga ten sam organ, który decyduje o wstrzymaniu wykonania decyzji. Okazało się bowiem, że co do adresata wniosku także pojawiły się wątpliwości – przedstawiciele fiskusa twierdzili, że należy go kierować do wierzyciela danego zobowiązania.Zgodnie z zasadą określoną w art. 224 § 1 op wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania. Od reguły tej przewidziane są jednak wyjątki. Przede wszystkim organ podatkowy wstrzymuje wykonanie decyzji w całości lub w części w sytuacji uzasadnionej ważnym interese...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA