Moja Emerytura

Co rok ZUS waloryzuje składki

Co roku wzrasta wartość oszczędności gromadzonych na koncie w ZUS. Służy temu waloryzacja, dzięki której stan konta emerytalnego nie może się obniżyć.
Pieniądze gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS podlegają waloryzacji. To oznacza, że co rok są podnoszone, po by nie traciły na wartości. Waloryzację składek przeprowadza się co roku 1 czerwca. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może się obniżyć.
  WSKAŹNIKI WALORYZACJI SKŁADEK I KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO
  Za rok 2000 — 112,72% Za rok 2001 — 106,68% Za rok 2002 — 101,90% Za rok 2003 — 102,00% Za rok 2004 — 103,63% Za rok 2005 — 105,55% Za rok 2006 — 106,90% Za rok 2007 — 112,85% Za rok 2008 — 116,26% Za rok 2009 — 107,22% Za rok 2010 — 103,98% Za rok 2011 - 105,18%   Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zgromadzonych składek przez wskaźnik waloryzacji. Ten jest ustalany w zależności od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w roku poprzedzającym termin waloryzacji, a dodatkowo powiększony o realny wzrost sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik waloryzacji uwzględnia więc inflację i dynamikę wpływu składek ubezpieczeniowych do ZUS. Jeśli gospodarka się rozwija, rosną pensje i coraz więcej ludzi pracuje, to składek takich wpływa do ZUS coraz więcej. Ten wzrost bierze się pod uwagę, waloryzując składki zbierane przez ubezpieczonych na emeryturę.
Źródło: mojaemerytura.rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL