fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Zasady zwrotu kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracyjnej

Fotorzepa, Bartosz Sadowski BS Bartosz Sadowski
Od dziś zasady zwrotu kosztów kształcenia słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej określa ustawa
Wchodząca dziś w życie ustawa z 28 lipca o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP) to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł on, że przepisy dotyczące zwrotu kosztów kształcenia w KSAP powinna określać ustawa, a nie rozporządzenie (sygn. P 15/10).
Nowelizacja, zgodnie z wyrokiem, nie wprowadza istotnych zmian, zawiera jedynie rozwiązania z rozporządzenia. Tak jak dotychczas słuchacze KSAP nie mogą pobierać stypendium za dni nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach. Z kolei osobom, które staż administracyjny odbywają poza granicami kraju, przysługuje stypendium na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem za granicą, jeśli nie czyni tego instytucja zagraniczna.
Ponadto nowelizacja wprowadza przepisy określające zasady wynagradzania pracowników KSAP, dotychczas przewidziane w rozporządzeniu. Tak jak dotychczas zatem poza wynagrodzeniem będą mieli prawo do nagrody jubileuszowej i dodatku za wysługę lat w wysokości określonej w ustawie o służbie cywilnej. Dyrektor będzie mógł przyznać premie z funduszu premiowego oraz nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy z funduszu nagród.
Jednocześnie dziś wchodzą w życie dwa rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 15 września w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w KSAP (DzU nr 195, poz. 1157) oraz wynagradzania pracowników KSAP (DzU nr 195, poz. 1158). Są one mniej szczegółowe niż te, które zastępują, ponieważ większość regulacji przeniesiono do omówionej ustawy.
Podstawa prawna:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA