fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

PESEL w nowych formularzach PIT

Będzie nowy wzór informacji o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej
Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe, który określi nowy wzór formularza m.in. o wysokości oszczędności wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich z kasy mieszkaniowej. Dotychczasowy wzór formularza PIT-14, bo o niego chodzi, określony w rozporządzeniu z 8 grudnia 2003 r. (DzU nr 213, poz. 2084), jest już nieaktualny.
Wszystko za sprawą zmienionych przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (DzU z 2011 r. nr 171, poz. 1016). Zgodnie z nimi, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niezarejestrowane jako podatnicy podatku od towarów i usług będą odtąd identyfikowane w relacjach z fiskusem po nadanym im numerze PESEL, a nie – jak dotychczas – po numerze identyfikacji podatkowej. NIP będzie jedynie nadawany osobom fizycznym rozpoczynającym działalność gospodarczą. Z tego też powodu zmianie musi ulec wzór druku PIT-14, tak aby uwzględniał PESEL podatnika, a nie jego NIP.
Z tego też powodu zmieniony zostanie także wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K). Prace nad stosownymi przepisami właśnie trwają.
Oba rozporządzenia MF mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Etap legislacyjny: w uzgodnieniach międzyresortowych
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA