fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowę z członkiem zarządu zawiera rada

Członek zarządu powinien we własnym interesie zadbać o prawidłowe zawarcie umowy o pracę. Inaczej może na tym stracić.
Przekonała się o tym Małgorzata S., która wystąpiła przeciwko swemu byłemu pracodawcy o zapłatę odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej. Zarówno sąd okręgowy, jak i apelacyjny przyznały jej rację. Ich zdaniem przedsiębiorcę i zatrudnioną łączyła umowa o zakazie konkurencji, pomimo, że firma wcześniej ją wypowiedziała. Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy jest bowiem bezskuteczne. Nie pomoże też przeświadczenie pracodawcy, że Małgorzata S. nie dysponowała już szczególnymi informacjami, których ujawnienie mogłoby narazić zakład na szkodę (zgodnie z art. 1012 kodeksu pracy). Sąd apelacyjny zwrócił uwagę na dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wynika z niego, że zakończenie obowiązywania zakazu konkurencji dotyczy zatrudnionego, a nie obowiązku pracodawcy wypłaty odszkodowania (np. wyrok SN z 17 listopada 1999 r., sy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA